FSC® Chain of Custody-sertifisering

Forbedre kontrollen over anskaffelse av tre- og trefiber-produkter og oppfyll kundenes krav til bærekraft.

Chain of Custody-sertifikat for produkter demonstrere til kunder og interessenter at tre-/fiberdelene av de sertifiserte produktene dine stammer fra godt administrerte skoger, kontrollerte kilder eller resirkulert materiale.

Chain of Custody (CoC) etablerer prosedyrer for å kontrollere anskaffelse og overføring av treverk og treprodukter på alle trinn for å sikre at endeproduktet kan spores til bærekraftige og godkjente kilder.

Hva er FSC® Chain of Custody?

FSC® (Forest Stewardship Council®) er en non-profit-organisasjon. Den har utviklet det mest anerkjente programmet for bærekraftig skogbruk og sporbarhet av skogprodukter. CoC-sertifisering gjør det mulig for organisasjoner å bruke FSC-logoen på produkter, noe som øker deres markedsføringsevne.

Alle produkter og typer organisasjoner er i stand til å søke på Chain of Custody-sertifisering. For å oppnå Chain of Custody-sertifisering, må organisasjoner oppfylle FSC-STD-40-004 Chain of Custody-sertifiseringsstandarden.

  • Chain of Custody (CoC) er den prosessen som verifiserer at FSC-sertifisert materiale er identifisert og separert fra ikke-sertifisert og ikke-kontrollert materiale, mens det går den lange veien gjennom forsyningskjeden, fra skogen til markedet.
  • Alle overføringer i forsyningskjeden til FSC-sertifiserte produkter krever effektive CoC-administrasjonssystemer på plass på nivået til den respektive organisasjonen og deres verifisering av et uavhengig FSC-akkreditert sertifiseringsorgan.
  • Selskapskontrollerte kilder er kontrollert i samsvar med FSC-standarder for å ekskludere ulovlig høstet tømmer, skoger der høye konserveringsverdier er truet, genetisk modifiserte organismer og overtredelse av folks sivile og tradisjonelle rettigheter.
  • FSC CoC-sertifisering kan kombineres med sertifisering etter andre standarder, slik som ISCC bærekraftig bioenergisertifisering og ISO 14001 (systemstandard for miljøledelse).

Fordeler med å bli sertifisert

Kun FSC CoC-sertifiserte operasjoner har tillatelse til å merke produktene med FSC-varemerkene. FSC-merket gir en pålitelig forbindelse mellom ansvarlig produksjon og forbruk, slik at konsumenter og forretninger kan ta innkjøpsbeslutninger som er til fordel for mennesker og miljø, samt gi løpende forretningsverdi.

Andre fordeler for et selskap med FSC CoC-sertifiserte produkter inkluderer:

  • Forbedret markedstilgang i en stadig mer miljøbevisst sektor.
  • Demonstrere at du tar de miljømessige bekymringene til kundene på alvor.
  • Samsvar med offentlige eller private innkjøpsretningslinjer og -spesifikasjoner, slik som EU Ecolabel-programmet for møbler eller U.S. Green Building Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)-evalueringssystemet.

Komme i gang

For å bli sertifisert må du implementere et effektivt miljøledelsessystem som er i samsvar med standardkravene.

For en oversikt over FSC-standarder se delen Bli sertifisert på FSC-nettsidene. Du kan også få direkte tilgang til FSC CoC-standarden her.

DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan og kan hjelpe deg på reisen. Vi gir relevant opplæring og sertifisering for ditt system for miljøledelse.

Sertifiseringen er utført i henhold til den norske FSC®-standarden som finnes på den norske FSC®-nettsiden.

Du kan lese mer om sertifiseringsprosessen for FSC® FM her.


Vi leverer FSC® (A000509) i samarbeid med DNV Business Assurance Sverige.

®FSC & Forest Stewardschip Council, all rights reserved.

Mer informasjon

  Kurs

Kurs

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Les mer om den digitale kundeopplevelsen her

 

FSC® CoC - Beskrivelse av evalueringsprosessen

 

FSC® og PEFC COC-sertifiseringssystem

 

FSC® COC - Bruk av FSCs merker og varemerker

 

FSCs hjemmeside

 

Kommentarer og formelle klager

 

Kommende revisjoner av Control Wood

 

FSC® offentlig søk

Søk etter gyldige sertifikater.