Skip to content

Mat service

Innenfor matforsyningskjeden står storhusholdnings sektoren overfor vanskelige utfordringer for å kontrollere mattryggheten. Av denne grunn er det viktig å ha et effektivt styringssystem for matsikkerhet for å identifisere og kontrollere matsikkerhetsrisikoer og sikre matkvaliteten til sluttbrukeren.

Kontakt oss

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Be om informasjon

Vet du hva du trenger?

Be om tilbud