Other sectors

Bærekraftsrapportering

Ethic Intelligence - anti-corruption

Kontakt oss

Lin Jacobsen Hammer

Lin Jacobsen Hammer

Sustainability Manager

Vil du ha mer informasjon?

Kontakt oss her

Bærekraftsrapportering handler ikke bare om rapporter. Det handler om å utnytte informasjon for å utvikle strategier, forbedre resultater og bygge tillit.

Media, forbrukere og offentligheten forventer stadig større åpenhet og informasjon om hvordan bedrifter håndterer sitt samfunnsansvar. Lovgivning i Norge og EU stiller også juridiske krav til at store bedrifter rapporterer på miljø, menneskerettigheter, arbeidsforhold og korrupsjon. Bedrifter som ikke kommuniserer systematisk, risikerer dårlig omdømme, treg respons i kriser og unødige kostnader. 

Vi har hjulpet kunder med bærekraftsrapportering i en årrekke, og kan støtte deg med vår innsikt slik at du får et best mulig grunnlag for å kommunisere med målgruppene deres rundt miljømessige og sosiale forhold.

Vi kan blandt annet støtte dere med følgende: 

Kartlegging
Ulike vurderinger av din virksomhets modenhetsnivå og gap-analyser opp mot ulike standarder og lovkrav 

Opplæring
Vi har lang erfaring i kurs og opplæring innen ulike rapporteringsstandarder som Global Reporting Initiative (GRI), FNs Global Compact, klimarapportering etter GHG-protokollen og Carbon Disclosure Project (CDP), samt ESG-rapportering til Dow Jones Sustainability Index o.l.  

Rapporteringsstrategi
Vi hjelper deg å identifisere ditt rapporteringsbehov: Hva er det viktig at din virksomhet tar for seg i bærekraftsrapporten? 

Interessentdialog
Bistand til og praktisk gjennomføring av interessentanalyser og –dialoger 

Rapporteringsbistand
Praktisk bistand til å velge temaer og indikatorer, og til datainnsamling, analyse og skrivearbeid 

Verifikasjon
Vi kan gjennomføre verifikasjon av eksisterende bærekraftsrapport etter standardene ISAE 3000, GRI, AA1000 eller VeriSustain-protokollen.

Vår tilnærming: 

  • Slagkraftig kommunikasjon – rapporteringen skal effektivt besvare krav og forventninger i hos kunder, ansatte, eiere, investorer, myndigheter og andre interessenter 
  • Strategisk verdi – Rapporteringen skal ha konkret strategisk verdi for din bedrifts risikostyring og måloppnåelse  
  • Kvalitet – rapporteringen skal baseres på kvalitetssikrede metoder for datainnsamling og analyse

Hvilke ressurser får du tilgang til hos DNV?

DNV har ekspertteam innen bærekraft både i Norge og internasjonalt med omfattende erfaring fra over 100 rapporteringsprosjekt siden år 2000.

Du får samarbeide med eksperter som har:
  • Lang praktisk erfaring innen en rekke ulike rapporteringsstandarder som GRI, GHG, CDP, DJSI, samt norske og internasjonale juridiske rapporteringskrav
  • Erfaring fra kvalitativ og kvantitativ analyse, kommunikasjon, strategi og interessentdialog
  • Solid forståelse av trender i mediebildet og juridisk utvikling kombinert med forretningsmessig forståelse og praktisk tilnærming
  • Bred kjennskap til ulike bransjers behov og utfordringer
  • Metodeverk, programvare og praktisk systemstøtte til rapportering
  • Kompetanse til å utføre verifikasjon mot ulike rapporteringsstandarder, som ISAE 3000, VeriSustain, AA1000, og GRI

Kontakt oss

Lin Jacobsen Hammer

Lin Jacobsen Hammer

Sustainability Manager

Vil du ha mer informasjon?

Kontakt oss her

Relatert service som kan være av interesse: