Skip to content

AS/EN 9100-serien - Kvalitetsstyring for luft- og romfart

Sikre kvalitet i alle deler av forsyningskjeden

Dette er den globalt anerkjente kvalitetsstyringsserien for standarder for luft- og romfartssektoren, som dekker luftfart, romfart og forsvar. Innenfor disse industriene er sikkerhet helt avgjørende over hele forsyningskjeden. Selv de minste ufullstendigheter på et produkt eller en tjeneste kan ha fatale følger. 

Serien, som er utviklet av International Aerospace Quality Group (IAQG), består av tre standarder: AS/EN9100, AS/EN9110 og AS/EN9120. Alle tre standarder er basert på ISO 9001 kvalitetsstyringssystemstandarden, men legger til kravene for å håndtere industrispesifikke utfordringer. 

Hva er AS/EN 9100-serien 

AS/EN 9100 setter kvalitetskravene for design, utvikling, produksjon, installasjon og service.Ved å fremlegge en industrispesifikk kvalitetssikringsmodell bygger den på krav om å produsere en globalt harmonisert standard som oppfyller fly- og romfartselskapenes krav over hele verden.AS 9100 var første standard som var tilgjengelig for bruk på tvers av det globale fly- og romfartsmiljøet, og som forsynte nødvendige krav for å håndtere både sivile og militære luft- og romfartsbehov.

AS/EN 9110 fremlegger kravene for vedlikehold, reparasjon og overhaling av deler til luft- og romfart.Standarden, som fremsetter kvalitetskravene som er spesifikke for industrien, oppfyller de forsterkede lovkravene som gjelder for reparasjonsstasjoner for luft- og romfart.

AS/EN 9120 definerer kravene for kvalitetssikring ved lagring og distribusjon av deler til luft- og romfart.Standarden oppfyller de forsterkede lovkravene.

som gjelder for luft- og romfartsdistributører.Den gjelder for organisasjoner som anskaffer deler, materialer og enheter, og som selger slike produkter innenfor Luft- og romfartsindustrien.Dette inkluderer organisasjoner som produserer produkter som deles i mindre mengder før de selges.AS/EN 9120 er ikke beregnet til organisasjoner som overhaler eller reparerer produkter.Organisasjoner som utfører arbeid som påvirker eller kan påvirke produktegenskaper eller -samsvar skal bruke AS/EN 9100 eller en annen kvalitetsstyringssystemstandard. 

Fordeler med å bli sertifisert  

Originalutstyrsprodusenter (OEM) innenfor luft- og romfartsindustrien krever AS/EN 9100-sertifisering fra sine leverandører og underleverandører.Sertifisering etter AS/EN 9100-seriens standarder demonstrerer din evne til å oppfylle vitale kvalitetskrav og kundebehov.Dette fremmer trygghet med hensyn til din egen ytelse og pålitelighet for kunder og andre interessenter.Sertifisering fremmer dermed kontinuerlig kvalitets- og sikkerhetsforbedring, reduserer og forhindrer feil, noe som fører til kostnadsbesparelser og konkurransedyktige fordeler.  

Komme i gang 

For å bli sertifisert og i stand til å demonstrere ditt samsvar og engasjement for kontinuerlig forbedring, må du først implementere et effektivt kvalitetsstyringssystem.DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan.Vi kan hjelpe deg i løpet av reisen fra relevant opplæring relatert til AS/EN 9100-serien standarder til selvevalueringer, mangelanalyse og sertifiseringstjenester..

Finn ut mer om hvordan du kommer i gang på veien til sertifisering.

Mer informasjon

  AS/EN 9100

AS/EN 9100

Last ned en brosjyre

  Kurs

Kurs

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Les mer om den digitale kundeopplevelsen her

  IAQG

IAQG

Besøk IAQG websiden for mer informasjon