Skip to content

Ansvarlige investeringer

Eiere og investorer forventer best mulig avkastning, men ikke for enhver pris. Ansvarlige investeringer betyr at man inkluderer vurderinger knyttet til miljø, sosiale forhold, selskapsstyring og etikk i investeringsprosessen.

Hvilken risiko møter du som eier eller investor? 

Stadig flere investorer er opptatt av hvordan deres verdier plasseres og skapes fra et miljømessig, sosialt og etisk perspektiv. Noen er opptatt av ikke å tjene penger på det man anser som uetiske produkter eller adferd, mens andre mener at miljømessige og sosiale faktorer kan påvirke investeringenes avkastning, særlig over tid. Markedet for ansvarlige investeringer øker sammen med forventningene om at forvaltere inkluderer alle vesentlige faktorer i sine vurderinger. 

Begrepet ESG (Environment, Social and Governance) brukes mye i forbindelse med ansvarlige investeringer og viser til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. Du må vurdere risiko knyttet til disse elementene for å sikre at dine investeringer er ansvarlige og bærekraftige For å kunne  handle i samsvar med egne etiske standarder og møte omverdenens krav til ansvarlige investeringer . Dette kan også bedre evnen til å opprettholde ditt omdømme.  

For å vurdere ESG-risiko knyttet til dine investeringer må du svare på disse spørsmålene:

 • Har du vurdert ESG-risikoen i din investeringsportefølje?
 • Er din strategi for ansvarlige investeringer i tråd med dine behov og ambisjoner?
 • Står strategien støtt målt mot ny utvikling på området og kundenes forventninger?
 • Har du implementert strategien i investeringsprosessene, og hva gjør dine forvaltere og andre tjenesteleverandører?
 • Hvor godt rapporterer du på dette til dine interessenter?

Hva er DNVs svar på utfordringen?

DNVs rådgivere har lang erfaring innen ansvarlige investeringer. Vi kan hjelpe deg med systematisk implementering av strategier i dine rutiner, gjøre uavhengige vurderinger av investeringsobjekter eller -porteføljer og hjelpe deg å håndtere ESG-risiko i dine investeringsprosesser. 

Dette kan vi bistå med: 

Strategi og implementering

 • ESG-strategier
 • Policy-er og retningslinjer for handling
 • Planlegging og støtte til implementering
 • Kurs og seminarer
 • Evaluering av relevante tjenesteleverandører

Risikovurdering

 • Vurdering av dine risikohåndteringsrutiner for ESG
 • ESG modenhetsanalyse av tjenesteleverandører og forvaltere
 • ESG risikovurdering og vurdering av underliggende investeringer, revisjoner, selskapsgjennomgang og uavhengige andrepartsvurderinger
 • Kommunikasjon og rapportering
 • Ekstern kommunikasjon og rapportering
 • Utvikling av rapporteringsverktøy for ESG-resultater
 • Intern kommunikasjon og presentasjoner

Hva er resultatet av DNVs tjenester?

Du får målbare resultater når du samarbeider med DNV. Vi bidrar til at du:

 • Styrker din posisjon og merkevare som ansvarlig investor
 • Får på plass strategier og retningslinjer for ansvarlige investeringer, som er tilpasset forretningsmål og dine behov
 • Styrker engasjement og ESG-kompetanse i organisasjonen
 • Får strukturerte og robuste metoder for overvåking av ESG-risiko i porteføljen
 • Rapporterer på ESG-risiko, aktiviteter, mål og resultater til interessenter
 • Bygger troverdighet og tillit i markedet

Hvilke ressurser får du tilgang til hos DNV?

Vi har et ekspertteam med bred erfaring innen ansvarlige og bærekraftige investeringer:

 • Lang praktisk erfaring fra ansvarlige investeringer i investeringsbanker
 • Erfarne rådgivere innen risikoanalyse, strategi og kommunikasjon
 • ESG-ekspertise
 • Solid forståelse for trender i bransjen og et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk
 • Kjenner rapporteringsrammeverk som PRI (Principle for Responsible Investment) og UK stewardship code
 • God forretningsforståelse og pragmatisk tilnærming