Utvikler veikart for Grønt kystfartsprogram

Oslo 12.09.2016: Norske myndigheters mål for 2030 er å redusere klimagassutslipp med 40 % sammenlignet med 1990-nivå. Dette ambisiøse målet har norsk skipsfart tatt tak i. Gjennom samarbeid blant alle involverte skal målet nås. Og enda viktigere – gjennom fremtidsrettede prosjekter skal Norge ivareta sin rolle som en verdensledende shippingnasjon og tilrettelegge for grønn vekst i alle deler av norsk shippingindustri.

Norske myndigheter har gått sammen med norsk shippingindustri og opprettet Grønt kystfartsprogram. Programmets deltakere er nå klare til å komme med sine synspunkter og anbefalinger. Et veikart som beskriver hvordan målene kan nås skal oversendes norske myndigheter.

- Vi skal sette enda høyere mål samtidig som vi skal skue lenger frem enn 2030. Målet er - i tillegg til å oppnå reduserte klimagassutslipp - å sikre at Norge blir verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart. Skip som operer langs norskekysten bør være drevet av elektrisitet, flytende naturgass (LNG) eller annet alternativt, miljøvennlig drivstoff. En reduksjon på 40 % i 2030 er et stort skritt i riktig retning, mens målet for 2050 er 80 % reduksjon, forteller Magnus Eide, DNV GL, prosjektleder og ansvarlig redaktør av det nevnte veikartet.

Eksemplene er mange

Helt siden vikingene regjerte på havet, har Norge vært et foregangsland og utviklet stadig mer effektiv skipsfart. Ambisjonene for Grønt kystfartsprogram er å sikre at verden fortsatt vender seg til Norge for miljøvennlige, smarte og effektive shipping løsninger.

Er dette en drøm – et hårete mål, eller er det en realistisk målsetting?

- En rask titt på nyere historie burde overbevise alle om at dette er absolutt realistisk, sier Narve Mjøs, DNV GLs program direktør for Grønt kystfartsprogram.

Det finnes nok av bevis, mener han: - I 2001 ble den LNG-drevne ferja Glutra, tatt i bruk som verdens første LNG drevne skip. Offshore supply-skipet Viking Lady fikk i 2009 sitt allerede effektive og miljøvennlige LNG-drevne maskineri integrert med en batteridrevet brenselcelle, og installerte det første hybride batterisystemet ombord i 2013. Tidlig i 2015 ble det tatt enda et stort steg, da den første helelektriske ferja, Ampere, med kapasitet til å frakte 120 biler ble satt i drift på Sognefjorden.

Åpen og ærlig deling

- Ny teknologi som støtter grønn kystfart er allerede tilgjengelig. Men skalering og videre utvikling er fortsatt nødvendig. I en studie som nylig ble gjennomført av DNV GL for Klima- og Miljødepartementet, påpekte vi behovet for å tenke «utenfor boksen» dersom de ambisiøse klimamålene skal kunne nås. Alle nye skip som skal operere langs norskekysten må benytte alternativt drivstoff – tungolje kan ikke være en mulighet for nye skip som skal operere på korte distanser. Dette vil vi kun oppnå gjennom et offentlig-privat samarbeid, sier Jon Rysst, regionsdirektør for Maritim Nord-Europa i DNV GL.

DNV GL tok initiativet til å samle hele Norges shippingklynge gjennom opprettelsen av Grønt kystfartsprogram våren 2015. Lasteiere, logistikkvirksomheter, redere, havner, leverandører, myndigheter, akademikere og finanssektoren var alle invitert til å delta. Bredden av programmet, som i dag inkluderer mer en 30 deltakere, er en stor styrke. Ikke bare for programmet selv, men også for hele den norske shippingindustrien.

- Åpen og ærlig deling, og et samarbeid som involverer alle deltakerne er en forutsetning for å kunne lykkes. Et annet suksesskriterium er å komme med konkrete eksempler på hvilke mål vi bør sette oss og hvordan vi kan nå våre ambisjoner, forklarer Jon Rysst.

Fem pilotprosjekt ble startet opp og utviklet gjennom programmets første fase. Disse fem inkluderer flere ulike skipstyper og ulik infrastruktur, med vekt på LNG og batterihybrid.

Fra teori til praksis

Når Grønt kystfartsprogram nå har gått inn i sin andre fase, skal tre av de første fem videreutvikles. I tillegg har fire nye pilotprosjekter blitt satt i gang.

- Vi må forsikre oss om at teori og praksis stemmer overens, sier Narve Mjøs. - Fordi tungolje ikke kan være en mulighet for nye skip som skal operere langs norskekysten, må alternative drivstoffløsninger som biodiesel og hydrogen også utvikles.

Videreutvikling av konseptskipet Revolt, et elektrisk drevet, nullutslipps- og ubemannet skip, vil også bli inkludert i Grønt kystfartsprogram.

Med blikket festet på de kommende tiårene, spår Mjøs: - Vi vil se utvikling tilsvarende det vi nå ser i bilindustrien, hvor plug-in hybrider (ladbare) skip vil være en integrert del av det landbaserte strømnettet. Teknologien utvikler seg raskt, og det vil vi også. Norges posisjon og styrke som en shipping nasjon vokser.

Veikartet som skal overleveres til norske myndigheter, vil sette kursen som skal sikre at Norge fortsetter å være en global sjøfartsnasjon og etablerer verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart også frem mot – og etter 2050.

Om DNV GL

Med utgangspunkt i vårt mål om å sikre liv, verdier og miljøet gjør vi det mulig for andre selskaper å forbedre sikkerheten og bærekraftigheten i sine virksomheter. Vi leverer klassifikasjon og teknisk pålitelighetsanalyse sammen med programvare og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til energibedrifter. Vi leverer også sertifiseringstjenester til kunder innen en lang rekke industrisektorer. DNV GL opererer i mer enn 100 land, der våre 15.000 fagfolk jobber dedikert for å hjelpe våre kunder med å gjøre verden tryggere, smartere og grønnere.

Om Grønt kystfartsprogram

Grønt kystfartsprogram har en visjon om at Norge skal etablere verdens mest effektive og miljøvennlige kystfart drevet helt eller delvis med batterier, LNG eller andre miljøvennlige drivstoff.

Grønt kystfartsprogram handler om:

  • Lønnsomme utslippskutt med et betydelig skaleringspotensiale basert på den sterke internasjonale posisjon norsk maritim industri har i verden.
  • Grønne arbeidsplasser. Maritim næring kan bli en viktig grønn vekstnæring med tusenvis av nye arbeidsplasser.
  • Økt konkurranseevne. Ved å være først ute med vellykkede demonstrasjonsprosjekter i ulike segmenter.
  • Internasjonal lederposisjon. Norsk kystfart kan bli et utstillingsvindu i verden, en inkubator og plattform for norsk eksport av miljøteknologi og grønne transport tjenester.
Medlemmer Observatører

Medlemmer

Kystrederiene (Fraktefartøyenes Rederiforening)

Norges Rederiforbund

ABB

NHO Sjøfart

DNV GL

Risavika Havn

Corvus

Flora kommune

GMC

Maritime Battery Forum

Teekay Shipping Norway

Kongsberg Maritime

Energi Norge

KS Bedrift- Havn

Echandia

Torghatten

NOx-fondet

Seatrans

ZEM

Nor Lines

GasNor

Statoil

Norled

Observatører

Innovasjon Norge

Enova

Klima- og miljødepartementet

Nærings og fiskeridepartementet

Sjøfartsdirektoratet

Vegdirektoratet

Kystverket

Universitetet i Oslo

Eksportkreditt

GIEK

Norges Forskningsråd