Studie viser at den norske olje- og gassindustrien er robust, med tegn til økt rekruttering i 2019

Oslo, 22. januar 2019: En omfattende studie viser at mer enn tre fjerdedeler (77 %) av lederne i den norske olje- og gassindustrien er sikre på at industrien vil vokse i året som kommer. Den samme undersøkelsen viser også klare forventninger til økt sysselsetting innen olje- og gassindustrien i 2019.

Arve Johan Kalleklev, Regionalsjef Norge, DNV GL - Oil & Gas
Key trends 2019
  • 77 % av lederne i norsk olje- og gassindustri er sikre på at industrien vil vokse i 2019, en sterk økning fra 65 % for et år siden.
  • Tre fjerdedeler av dem (74 %) er optimistiske når det gjelder utsiktene for deres egne selskaper for dette året.
  • 39 % forventer at deres selskap vil skape flere jobber i 2019, sammenlignet med 27 % for et år siden.
  • En fjerdedel (24 %) mener at deres selskap vil øke sine investeringer i året som kommer.
  • 87 % mener at kostnadskontrollen vil øke eller forbli uforandret i 2019.

Disse funnene fremkommer i rapporten A test of resilience. Dette er DNV GLs niende utgave av de årlige utsiktene for olje- og gassindustrien. Studien gir et bilde av sektorens vurderinger, prioriteringer og utfordringer for det kommende året. Den er basert på en global spørreundersøkelse blant omlag 800 ledere i olje- og gassindustrien – i tillegg til dybdeintervjuer med ledere på sektornivå. 

Etter de foregående, utfordrende årene med nedskjæringer og stillstand, viser årets studie at blant de landene DNV GL har analysert, er Norge nå ett av de landene der det er størst sannsynlighet for at rekrutteringen vil øke og nedskjæringene i antall ansatte vil avta. 

Andelen norske respondenter som forventer en økning i totalt antall ansatte i 2019, er 39 %, sammenlignet med 27 % for ett år siden. Bare 13 % forutser at deres organisasjon vil redusere arbeidsstokken i 2019, ned fra 55 % for to år siden og 21 % sist år.    

«Innenfor disse samlede tallene for sektoren som helhet er det betydelig variasjon mellom de enkelte selskapenes intensjoner. Vårt eget selskap eksempelvis - DNV GL - vil hovedsakelig rekruttere nyutdannede. I tillegg vil vi foreta strategisk rekruttering for videreutvikling av selskapet i 2019,» sier Arve Johan Kalleklev, Regionalsjef Norge, DNV GL - Oil & Gas.  

«Når det er sagt, er det gode nyheter at de smertefulle jobbnedskjæringene som fant sted under den siste markedssvikten, nå avtar etter hvert som norske olje- og gasselskaper har tatt klare skritt til å øke sin kostnadseffektivitet og gjenskape lønnsomhet.» 

Funnene om sysselsetting stemmer overens med at mangelen på fagutdannet arbeidskraft og en stadig eldre arbeidsstyrke går opp til en fjerdeplass på respondentenes rangering av hindringene for vekst i det norske olje- og gassmarkedet. Tilsvarende posisjon i fjor var en åttendeplass. På toppen av denne listen finner vi den globale økonomien, oljeprisen og konkurransepresset. 

Kalleklev mener at dette er et tegn på kommende kostnadsutfordringer. «Som rapporten vår legger vekt på, har mangel på fagutdannet arbeidskraft i tidligere høykonjunkturer vært forbundet med økende kostnadsinflasjon. Dette vil sektoren søke å unngå,» sier Kalleklev og henviser til at fokuset på kostnadseffektivitet fortsatt vil være markant. 

Selv om mer enn en tredjedel (36 %) av lederne i den norske olje- og gassindustrien mener at deres selskap lyktes godt i å kontrollere kostnadene i fjor, sammenlignet med 21 % globalt, er kostnadskontroll fortsatt høyt oppe på dagsordenen også for 2019.  

I Norge forventer 80 % at deres selskaper vil gi høy (62 %) eller topp prioritet (18 %) til kostnadseffektivitet i 2019. Dette tiltaket viser imidlertid tegn til å bli svekket, og tidlige tegn til kostnadsinflasjon vil kunne komme til syne i næringen.  

Andelen norske respondenter som gir topp prioritet til kostnadseffektivitet, har falt for tredje år på rad, fra en topp på 49 % i 2016 og 28 % i fjor. Mer enn en tredjedel (37 %) sier at de opplevde prisøkninger fra sine leverandører i 2018, og 43 % forventer at leverandører vil drive prisene merkbart opp også i 2019. 

DNV GLs studie viser at blant landene og regionene som er analysert i årets studie, er den norske olje- og gassindustrien på fjerdeplass av de som med minst sannsynlighet vil øke sine investeringer (capex), og på annenplass blant de som med minst sannsynlige til å øke driftsutgiftene (opex). Rundt en fjerdedel (24 %) av lederne i den norske olje- og gassindustrien mener at deres organisasjoner vil øke investeringene (capex) i året som kommer, sammenlignet med 30 % globalt. I Norge er det bare 17 % som forutser høyere driftsutgifter (opex) dette året, sammenlignet med 22 % globalt. 

Forventningene blant ledere i den norske olje- og gassindustrien - når det gjelder trender for dette årets utgifter til innovasjon - er på linje med det globale bildet. Hele 81 % av respondentene basert i Norge, sier at de vil øke eller opprettholde utgiftene til FoU og innovasjon i 2019. 

Alt i alt er ledere i den norske olje- og gassindustrien nå tryggere på at de vil oppnå sine viktigste økonomiske mål over de neste tolv månedene enn hva de var for et år siden. Sytti prosent tror at deres organisasjon vil nå sine inntektsmål, opp fra 65 % i fjor. To tredjedeler tror at deres selskap vil oppnå sine lønnsomhetsmål, sammenlignet med 59 % i 2018.

Last ned rapporten

 

A test of resilience: the outlook for the oil and gas industry in 2019

Bilder og illustrasjoner kan lastes ned her

 

Bilde av Arve Johan Kalleklev, grafer fra rapporten, andre illustrasjonsbilder

Videoen kan lastes ned her

 

Key trends 2019