Sinochem implementerer DNV GLs ShipManager på 80 skip

Det kinesiske selkapet Sinochem International Logistics, en markedsleder som eier og driver kjemikalietankskip og har 80 skip i flåten implementerer ShipManager, DNV GLs integrerte softwareløsning for flåtestyring, på hele flåten, og optimaliserer dermed driften og forbedrer ytelse og effektivitet.

Kontrakts seremoni - DNV GL og fire kunder, Shanghai april 2017
Mr Zhang Xin, Vice General Manager, Sinochem International Logistics
Sinochem logo

Kontrakts seremoni

Kontrakten ble undertegnet i april under åpningen av DNV GLs nybygde og nesten utslippsfrie Green Office Centre i Shanghai, med Norges statsminister Erna Solberg og to av hennes statsråder tilstede.

Are Føllesdal Tjønn, administrerende direktør i DNV GL - Software, og Vice General Manager i Sinochem International Logistics, Zhang Xin, undertegnet kontrakten under seremonien. «Vi er stolte over dette samarbeidsprosjektet med Sinochem, et innovativt og voksende rederi i Asia,» sa Tjønn. «Dette er nok et tegn på DNV GL og ShipManagers sterke vekst, ikke bare i Kina, men også innen tankskipssegmentet.» 

Sinochem Shipping driver sine skip fra kontorene til datterselskapet Aoxing Ship Management i Shanghai, Singapore og Japan. Sinochem vil nå kunne dra nytte av et standardisert og integrert driftssystem for sin voksende globale flåte. Shippingselskapet brukte tidligere egenproduserte systemer.

«Som en internasjonal aktør på shippingmarkedet er vi avhengige av en global løsning for flåtestyring som kan styre skip på en differensiert, markedsledende måte og sikre at alle funksjonsområder er integrerte», sier Zhang. «I vår bransje er vi svært avhengige av et fleksibelt, intelligent og standardisert flåtestyringssystem. Derfor har vi bestemt oss for å starte et nært samarbeid med DNV GL. Sammen skal vi implementere ShipManager for å kunne innfri alle nåværende og fremtidige krav», sier han.

Flåtestyring

Flåtestyringsløsningen ShipManager, som inkluderer modulene Technical, Procurement, Crewing, QHSE and Analyzer, kan dekke alle tekniske, driftsmessige og samsvarsmessige aspekter for skip og flåter. ShipManager Analyzer er en kraftig forretningsanalyseløsning for KPI-analyse av hele flåter, og henter automatisk frem data fra de underliggende modulene, muliggjør automatisert rapportering og gir unik operativ innsikt for å kunne ta kvalifiserte beslutninger, gjennomføre forbedringstiltak og kutte kostnader. ShipManager utvikles for å inkludere kinesisk språk, noe som vil gjøre produktet enda mer attraktivt på det asiatiske markedet.

I tillegg vil Sinochem også bruke DNV GLs Navigator Insight, en EU MRV-klar løsning for operasjonell rapportering ship-shore. Navigator Insight sender data til diverse aktører i tillegg til energistyringsportalen ECO Insight.

Om Sinochem

Shippingselskapet Sinochem International Logistics er en verdensledende operatør innen kjemikalietankskip, og driver nærmere 80 skip fra Shanghai, Singapore og Japan. Flåten består av MIO I/II/III tankskip med dødvektkapasitet fra 2700 til 45 000 tonn flytende kjemikalier, og total kontrollkapasitet på over 1,4 millioner tonn. Sinochem International Logistics transporterer flytende kjemikalier i bulk, farlige flytende kjemikalier, syrer, oljeprodukter, matolje, animalske og vegetabilske oljer og andre spesialkjemikalier. Sinochem International Logistics er det eneste kvalifiserte rederiet i Kina innen dyre kjemikalier som toluendiisocyanat (TDI) og metylendifenyldiisocyanat (MDI).

Mer informasjon

  Maritime software brosjyre

Maritime software brosjyre

Last ned og les brosjyren

  ShipManager

ShipManager

Les mer om ShipManager software

 

Kontrakts seremoni

April 2017 ved åpningen av DNV GLs nybygde og nesten utslippsfrie Green Office Centre i Shanghai

 

Bilder

Last ned bilder for denne pressemelding

 

Webinar:

Data smart technical management with ShipManager

 

Følg DNV GL - Software

på LinkedIn

Hva kan ShipManager software gjøre for din virksomhet?

Kontakt oss