Skip to content

Reker fisket i Skagerak og Nordsjøen er dokumentert bærekraftig

Konsumenter i Norge kan gå inn i sommeren med sikkerhet om at de spiser bærekraftig fisket reker.

- Teamet har ivaretatt hensyn til rekebestand, miljø og forvaltning, og kundens behov for å kunne markedsføre Skagerakrekene som bærekraftige, forklarer Sigrun Bekkevold, Principal Consultant i DNV GL.

Det norske fisket av dypvannsreker i Skagerrak og Nordsjøen er per 14. juni 2016 MSC-sertifisert av DNV GL Business Assurance. Dette innebærer at rekefisket oppfyller kravene i MSCs standard for bærekraftig fiske. Norske rekeprodukter fra Skagerrak og Nordsjøen har derfor muligheten til å bære MSCs miljømerke, noe som viser forbrukerne at de kommer fra et bærekraftig fiske og at de er fanget med omsorg for livet i havet. 

Det er Norges Fiskarlag som i samarbeid med Skagerakfisk, Rogaland Fiskesalgslag og Norges Sjømatråd har tatt initiativet til sertifiseringen.  

- Det er gledelig for våre fiskere i sør at også de nå kan tilfredsstille kundenes krav og dokumentere at vi bedriver et bærekraftig fiskeri. Dette befester Norges posisjon som en av de mest framoverlente nasjonene innen miljøsertifisering, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag. 

I rapporten fra DNV GL kommer det frem at det norske rekefiskeriet oppfyller MSCs krav om et robust og effektivt kontroll- og overvåkingsregime. Videre fremgår det at fiskeriet ikke utgjør noen trussel for truede og vernede arter.

Leder for prosjektet hos DNV GL, Sigrun Bekkevold, kan fortelle at det har vært en utfordrende, men samtidig veldig spennende prosess:  

- En skal håndtere mange ulike interessentgrupper og ta hensyn til alle innspill som kommer. I dette tilfelle har teamet jobbet seg gjennom problematikken på en balansert måte. De har gjort vurderinger som har ivaretatt hensyn til rekebestand, miljø og forvaltning, og samtidig tilfredsstilt kundens behov for å kunne markedsføre Skagerakrekene som bærekraftige. Hun forteller videre at forutsetningen for sertifiseringen er at fiskeri og forvaltningssystem må gjennom ytterligere forbedringer som må være på plass i løpet av den femårsperioden sertifiseringen gjelder. 

Av det totale rekesalget fra Skagerrak og Nordsjøen, blir 68% av ferske skallkokte reker solgt innenlands, og 32% til EU, med Sverige som hovedmarkedet. Sommerhalvåret er den beste salgssesongen for ferske skallkokte reker, så sertifiseringstidspunktet må kunne sies å passe svært godt. 

-- 

Marine Stewardship Council (MSC) er en internasjonal uavhengig organisasjon som har utviklet egne sertifiseringsprogram for bærekraftige og godt forvaltede fiskeribestander.