På tide å komme i gang med overgangen til GLOBALG.A.P. IFA v6-standarden

I september 2022 fullførte GLOBALG.A.P. revisjonen av sin flaggskipstandard IFA (Integrated Farm Assurance) og overgangen til den nye v6-standarden starter 1. januar 2024.

Revisjonen er utformet for å strømlinjeforme GLOBALG.A.P.s tilbud, gjøre dem mer intuitive og oppmuntre til digitalisering og bruk av data i sektoren.

Den forrige versjonen 5.4-1 av standarden var godkjent av GFSI for kategoriene frukt og grønnsaker og akvakultur. Siden GFSI-kravene ikke er relevante for alle produsenter, har GLOBALG.A.P. beholdt to mulige versjoner. Derfor tilbys den nye versjon 6 i to versjoner:

  • IFA v6 Smart, som ikke er underlagt GFSI-benchmarking, passer for de fleste produsenter.
  • IFA v6 GFS, som er godkjent av GFSI, gjelder for planter (tidligere avlinger) og akvakultur.

"Det er mange fordeler med GLOBALG.A.P.s reviderte IFA v6. Den muliggjør mer strømlinjeformede, intuitive og digitaliserte løsninger for hele sektoren. Selv om revisjonen på mange måter har forenklet standarden, er endringene i selve standarden og noen av tilleggene omfattende. Vi oppfordrer alle organisasjoner til å identifisere hvilke endringer som berører dem, og til å ta tidlige grep for å sikre en smidig overgang, sier Francesco di Sarno, Global Food & Beverage Manager i DNV.

De viktigste endringene i v6 er en forenklet struktur og et forenklet språk, utvidede kriterier for bærekraft og kontinuerlig forbedring på produsentnivå.

I tillegg har Crop blitt omdøpt til Plant, og to nye kategorier er bekreftet: planteformeringsmateriale (PPM) og kombinerbare avlinger (CC).