Økt treffsikkerhet med sertifisering

I rekrutteringsbransjen har det de siste årene blitt vanligere å sertifisere de som jobber direkte med rekruttering. Dette sikrer kvalitet og kompetanse i bransjen, øker treffsikkerhet og økonomisk gevinst for rekrutterende virksomheter, samt sikrer etisk og profesjonell behandling av kandidater.

Selv om veien til sertifisering kan være svært lærerik kan den for mange også være krevende, og langt fra alle aktører i Norge er sertifisert. For Madsen og Brekke var det spørsmål fra kunde som gjorde at de fikk øynene opp for sertifisering.

Når Kjell Larsen, daglig leder i Madsen og Brekke forteller om deres vei til sertifisering, innrømmer han at de gikk løs på prosessen med en viss skepsis.

- Innledningsvis var vi usikre på om dette kunne tilføre oss noen verdi. Vi har mange års erfaring i bransjen og våre rådgivere har bred kompetanse innenfor fagfeltet. Sertifisering var heller ikke noe uttalt kundekrav, og vi opplevde at kundene var trygge på at vi leverte arbeid av høy kvalitet. 

Han forteller videre at de fikk seg en overraskelse da de satt seg inn i sertifiseringskravene. - Vi innså at dette kunne danne grunnlaget for en bredere satsing på kompetansebygging, og vi bestemte oss samtidig for at tiden var inne for å revidere arbeidsmetodikken vår.

Madsen Brekke valgte selvstudier og arbeidsgrupper som metode, og oppdaget raskt at det var mye læring i eksamensforberedelsene.

- Gjennom gruppediskusjoner fikk vi vurdert vår egen praksis opp mot teori og oppdatert forskning. Dette har resultert i at vi har et sterkere grunnlag for å forbedre egen praksis i framtiden. 

De ansatte i Madsen Brekke vurderer sertifiseringsprosessen som svært nyttig og de kan fortelle at refleksjoner og diskusjoner de gjorde underveis ga dem mange nye perspektiver. På spørsmål om hvordan et sertifikat fra DNV GL forbedrer leveransen og skiller dem fra andre rekrutteringsselskaper har Kjell Larsen følgende å si: 

- På kort sikt er nok markedseffekten begrenset. Det som derimot er viktig er at vi sakte men sikkert ville ha blitt satt på sidelinjen om vi ikke utfordrer oss selv faglig. Sertifiseringsprosessen har sørget for at vi har startet et viktig arbeid med å forbedre intern metodikk og arbeidsmetoder, noe som på sikt vil kunne resultere i høyere kvalitet på våre leveranser.


DNV GL har de to siste årene sertifisert og re-sertifisert over 200 personer i henhold til standarden for rekrutteringspersonell. 

- Vi ser en økende interesse for sertifisering både blant rekrutterer og selskaper som skal kjøpe rekrutteringstjenester, sier Ulrika Vengelin, tjenesteansvarlig for HR tjenester hos DNV GL.  Rekruttering av ansatte er en av de viktigste prosessene en bedrift gjennomgår, og det er gledelig å se at flere nå ønsker å benytte seg av rekrutterer som innehar kompetansen som kreves for å ta de rette beslutningene. Dette vil bidra til både bedre og mer rettferdige ansettelsesprosesser, avslutter hun. 

Kjell Madsen

Vi lever av å gi råd og støtte til andre bedrifter, og det er avgjørende at vi gjør dette med basis i oppdatert kunnskap og i henhold til gode etiske prinsipper

  • Kjell Larsen ,
  • Daglig Leder ,
  • Madsen og Brekke rekruttering og rådgiving

Relevante dokumenter

  Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelse

  Sertifikatinnehavere

Sertifikatinnehavere

 

Sertifiserte tester

 

Rekrutteringsstandarden

 

Kursholdere

 

Prisliste

 

Anbefalt litteratur

 

Øvingsoppgaver