Skip to content

LNGi-portalen – få komplett oversikt over mulighetene

Flytende naturgass (LNG) som drivstoff har lenge vært en mulighet, men manglende tilgjengelighet for LNG bunkring, og lite informasjon om dette, har gjort at flere rederier har vegret seg for å utnytte muligheten. Det vil DNV GL gjøre noe med.

En av de største utfordringene for satsing på LNG som drivstoff er usikkerhetene knyttet til LNG-tilgjengelighet. Tilbakemeldinger DNV GL har fått viser at det er vanskelig å få oversikt over utviklingen i LNG-industrien – spesielt for rederier. 

LNG intelligence portal (LNGi-portalen) er en nettbasert kunnskapsportal som gir en detaljert og visuell oversikt over LNG-tilgjengelighet på verdensbasis. Portalen inneholder informasjon om alt fra kommende prosjekter for bunkringsterminaler, -fasiliteter og –skip, oversikt over dagens LNG-drevne flåter og skipsposisjoner, statistikk og rapporter knyttet til flytende naturgass som drivstoff, og mye mer. 

- Målet med portalen er å bistå våre kunder og samarbeidspartnere med nyttig og nødvendig informasjon når de skal vurdere om flytende naturgass er et aktuelt satsingsområde og drivstoff for dem. Portalen er den første av sitt slag, og vi håper den vil bidra til at flere velger å satse på LNG, forteller Martin Christian Wold, seniorkonsulent og ansvarlig for LNGi-portalen i DNV GL.

Et nyttig verktøy for mange ulike aktører

Portalen inneholder en stor mengde informasjon, sortert på en enkel og visuell måte, der brukerne selv selekterer den informasjonen de ønsker å se. 

- Vi mener dette er et nyttig og relevant verktøy for de som vurderer om LNG kan være noe for dem. Dette gjelder både rederier som skal utvide flåten, havner som vurderer sine tilbud, utstyrsleverandører og verft. Mange som har sitt virke tilknyttet maritim virksomhet, vil kunne ha nytte av LNGi-portalen, mener Wold. 

- Portalen er utviklet som et støtteverktøy og hjelpemiddel i arbeidet med å løfte flytende naturgass som aktuelt og effektivt drivstoff innen maritim sektor, og vi oppfordrer alle medlemmene til å komme med innspill til hva de ønsker å få ut av portalen, fortsetter han. 

LNGi-portalen er medlemsbasert, der medlemmene betaler en årlig abonnementskostnad. Alle inntekter knyttet til portalen vil bli brukt til å videreutvikle og forbedre portalen – til medlemmenes fordel.

Visualiserer mulighetenes marked

Et interaktivt kart viser både nåværende og kommende LNG-tilgjengelighet på verdensbasis. En sorteringsmulighet gjør det enkelt å selektere blant annet type bunkringsfasilitet, informasjon om fasilitetene og status for kommende prosjekter. I tillegg kan man se hvor LNG-drevne skip opererer i dag basert på faktiske operasjonsdata (AIS) eller lese statistikk og publikasjoner om utviklingen innen flytende naturgass. 

Portalen ble lansert våren 2016, og en rekke bedrifter har allerede opprettet sitt medlemsskap, deriblant Shell, Rolls Royce og MAN. 

- Med LNGi får vi oversikten over utvikling av infrastruktur i havnene, i tillegg til informasjon om hvordan flåten av LNG drevne skip utvikler seg. Denne informasjonen gjør det lettere for oss å forutse våre kunders behov og identifiserer nye forretningsmuligheter, sier Lauran Wetemans, General Manager LNG Business Development i Shell. 

Ønsker du å lære mer om LNGi-portalen kan du besøke portalens informasjonsside på våre globale sider (engelsk innhold). Her kan du også se en introduksjonsfilm som viser hvordan portalen fungerer i praksis.