Skip to content

JIDAI – DNV GLs Sommerprosjekt 2015

Bærekraftig, offshore-produsert hydrogen

Onsdag 5. august ble Sommerprosjektet 2015 avsluttet med en omfattende presentasjon av resultatene. Tretten studenter har arbeidet i syv uker for å finne den beste løsningen på årets utfordring – å finne en bærekraftig metode for å framstille hydrogengass for det japanske energimarkedet.

Jidai – japansk for "ny æra" – er tittelen på DNV GLs sommerprosjekt 2015. Tretten studenter har brukt sommeren til å finne ut hvordan hydrogengass basert på sjøvann og vindkraft kan bidra til Japans energiforsyning.

Utgangspunktet for årets sommerprosjekt var Japans mål om å bli et karbon-nøytralt land innen 2040. For å nå dette målet må selvsagt mange tiltak settes i verk – og Jidai er Sommerprosjektets forslag til ett slikt tiltak.

Prosjektet baserer seg på vindkraft fra vindmøller i åpen sjø, noe Japan er vel utrustet med. På en semi-nedsenkbar plattform foreslås det anlegg for rensing av vann, produksjon av hydrogen- (og oksygen-)gass, og i tillegg utstyr for komprimering og lagring av gassen. Transport av hydrogengass til land gjøres med tankskip via lastebøyer.

Sommerstudentene understreket i sin presentasjon av prosjektet på Høvik at all teknologi som er foreslått faktisk finnes i dag. Noen komponenter, som for eksempel vindgeneratorer og det avanserte elektrolyse-utstyret, er kostbart, men forventes å falle i pris i takt med større produksjonsvolumer i framtida. Deres anslag var at Jidai er en løsning som kan realiseres allerede i 2030.

Den franske forfatteren Jules Verne

Jeg tror at vann en dag vil bli brukt som drivstoff, at hydrogen og oksygen som det består av vil utgjøre en uuttømmelig kilde til varme og lys. (...) Vann vil bli framtiden kull.

  • Jules Verne, 1874,
  • Fransk forfatter og science fiction-pionér

Mer informasjon

 

Oppstart av DNV GLs sommerprosjekt 2015

En presentasjon av prosjektet og deltakerne.

 

Jidai – video

En kort framstilling av Jidai og prosjektets hovedkomponenter.

 

Slik skal de gamle oljeplattformene få et helt nytt liv i Japan

Artikkel i Teknisk Ukeblad

 

Unge velger vekk ferien

Artikkel i Budstikka