Grønt eiendomsselskap

Eiendomsselskapet Wallenstam har utstedt grønne obligasjoner med uavhengig vurdering fra DNV GL. Selskapet har et sterkt fokus på bærekraft og er blant annet selvforsynt med fornybar energi.

Wallenstam er et av Sveriges største børsnoterte eiendomsselskap. Selskapet har sterk fokus på bærekraft og har investert i egne vindkraftverk for å være selvforsynt med fornybar energi. I mai i år utstedte Wallenstam grønne obligasjoner med en annenhåndsvurdering fra DNV GL. 

- En grønn obligasjon synliggjør Wallenstams satsing på grønn energi og den positive miljøeffekten disse prosjektene har. En uavhengig vurdering av den grønne obligasjonen styrker troverdigheten og tilliten i investormarkedet, sier Ulf Ek, finansdirektør i Wallenstam.

DNV GLs vurdering er basert på Green Bond Pinciples og innebærer en gjennomgang av prosjektets miljøfordeler og hvordan miljøresultater skal rapporteres til investorene og selskapets systemer. Dette for å sikre at den innhentede kapitalen ledes til det aktuelle prosjektet. Videre gjør DNV GL en overordnet vurdering av selskapets systemer for å håndtere miljømessige og sosiale risikoer. Vurderingen offentliggjøres slik at investorene får innsyn i prosjektets miljømessige fordeler. 

Grønne obligasjoner er et alternativ for investorer som ønsker å tilføre kapital til selskaper og prosjekter med miljøgevinst. Les mer om grønne obligasjoner her.