Skip to content

Global Reporting Initiative – fra retningslinjer til standard

Fra 2017 går Global Reporting Initiative fra å være et sett med retningslinjer til å bli en faktisk standard for bærekraftsrapportering. DNV GL har sammen med et knippe sentrale selskaper bidratt med innspill til høringsrunden.

Fra 2017 går Global Reporting Initiative fra å være en  retningslinje til å bli en standard for bærekraftsrapportering. I forbindelse med høringsrunden arrangerte DNV GL i samarbeid med Hydro et rundebord for et utvalg sentrale bedrifter. Målet var å gjøre seg kjent med endringene og bidra med konstruktive innspill i høringsrunden, som har frist for innspill 17. juli 2016. Av bedrifter som deltok var blant annet DNB, Cermaq, Kongsberg Gruppen og Yara.

Endringene er foreslått gjeldende fra neste regnskapsår (2017), så omstillingsperioden er relativt kort. Standarden vil ikke innebære store endringer i innhold, men kravene for «skal» og «bør» blir tydeliggjort gjennom hele standarden. Det er også omfattende endringer i struktur og format på innholdet. . 

- GRI blir nå et sett med standarder, en standard for hvert tema. Dette gjør at det blir lettere å oppdatere rapporteringsindikatorer i takt med samfunnsutviklingen, forklarer Maria Gjølberg, konsulent i DNV GL.  Hun mener at det nye formatet vil gjøre det lettere for bedrifter å forstå hvilke krav som ligger i standarden, og også disiplinere bedrifter til å produsere mer fokuserte rapporter.

For de som trenger en innføring eller oppdatering i de aktuelle endringene vil vi arrangere kurs så snart standarden er publisert.

Les om de GRI-relaterte tjenestene DNV GL kan levere her.