Skip to content

FSSC 22000 legger til krav i versjon 6

FSSC 22000 er allerede en omfattende sertifiseringsordning for ledelsessystemer for mattrygghet, og den nye versjon 6 av FSSC 22000 forbedrer mattryggheten og bærekraften ytterligere.

Den oppdaterte versjon 6 av FSSC 22000 ble lansert i april 2023.  

"FSSC 22000 er allerede ganske omfattende, og inneholder allerede ISO 22000, det bransjerelevante Pre-Requisite Program og tilleggskrav definert av FSSC. Den nye versjonen styrker kravene til sertifiseringsorganer, revisjonsvarighet og matsvinn for å hjelpe organisasjoner med å oppfylle FNs bærekraftsmål", sier Stefano Crea, Global Market and Industries Director i DNV.  

I tillegg introduserer den nye versjon 6 endringer i produktkategoriene, en justering av matkjedekategoriene og integrering av krav til mattrygghet og kvalitetskultur.  

Bedrifter som allerede er sertifisert, har frem til 1. april 2024 på å forberede seg. Alle sertifiseringsrevisjoner fra og med denne datoen vil være i henhold til FSSC 22000 versjon 6. Overgangsvinduet er på 12 måneder, noe som betyr at alle oppgraderingsrevisjoner må være fullført før 31. mars 2025. 

"Det gjelder spesielle regler for de som har revisjonsdager mellom mars og april 2024 når det gjelder hvilken versjon som kan brukes i de ulike fasene av revisjonen.  Vår anbefaling er at selskaper med eksisterende sertifikat starter forberedelsene så tidlig som mulig og planlegger å implementere alle krav i tråd med den oppgraderte versjon 6", sier Stefano Crea.