Skip to content

Et hav av muligheter for Norge

Den fjerde industrielle revolusjon står for døren, mener konsernsjef i DNV GL, Remi Eriksen. Denne uken gjestet han NHOs årskonferanse, hvor han snakket om teknologi og kunnskap for framtiden.

Se DNV GLs konsernsjef Remi Eriksen snakke om teknologi og kunnskap for framtiden på NHOs årskonferanse 2017.

5. januar møttes næringslivstopper, politikere og samfunnsaktører i Oslo for NHOs årskonferanse 2017. Konferansen, med tittelen «Made in Norway», skulle blant annet løfte fram bedrifter, naturressurser, teknologi og mennesker som løser utfordringer knyttet til befolkningsvekst og klimautslipp.

DNV GLs konsernsjef, Remi Eriksen var en av foredragsholderne på konferansen.

- Aldri før har verdenssamfunnet hatt større utfordringer knyttet til ressurser, klima og miljø. Men i utfordringer ligger det muligheter. Noen må gripe disse mulighetene. Her vil næringslivet spille en avgjørende rolle – i å finne, utvikle og skalere nye løsninger, sa Eriksen.

- Og, hvis vi er helt ærlige med oss selv har vi aldri før hatt bedre forutsetninger for å finne de gode løsninger. Aldri før har vi vært mer opplyst. Aldri før har vi sett sammenhenger så klart. Aldri før har vi stått på terskelen til en epoke hvor endringer kommer til å skje i løpet av år som tidligere tok tiår - den såkalte 4. industrielle revolusjon.

Vår viktige kunnskap om havet

Konsernsjefen mener havet som ressurs, og vår dype kunnskap om og erfaring med havet vil være viktig i tiden som kommer. I sitt innlegg påpeker han at tre fjerdedeler av alle store byer ligger ved kysten og at 50 % av verdens befolkning bor kortere enn ti mil fra havet. Urbanisering er en sterk global trend som gjør at dette tallet vil øke betydelig i årene som kommer.

- I en verden som er enda mer avhengig av havet, møtes de globale trendene med våre styrker som nasjon, mener konsernsjefen og peker på blant annet nysgjerrighet, nytenkning og omstilling.

- I tillegg har vi noen kvaliteter som nasjon som jeg mener bare blir viktigere og viktigere: Størrelse og tillitt. Norge er et lite land. Og det er bra. Det er korte avstander hierarkisk og geografisk. Dette gjør at vi kan være svært agile og omstille oss raskt – hvis vi vil. I tillegg er samfunnet vårt preget av stor tillit – vår fremste sosiale kapital - eller skal vi si vår fremste myke teknologi. Dette gir Norge en særdeles god forutsetning til å koble kunnskapen fra ulike industrier og teknologiområder - raskt. Dette er selve kjernen i den 4. industrielle revolusjon.

NHOs årskonferanse 2017

NHO vil med sin konferanse «Made in Norway – på jobb for en grønn fremtid»

  • løfte frem bedrifter, naturressurser, teknologi og mennesker som løser utfordringer knyttet til befolkningsvekst og klimautslipp.
  • skape en debatt om hva som skal kjennetegne en vare, tjeneste eller idé som er "Made in Norway".
  • vise at det er mulig å redusere klimautslipp, samtidig som vi skaper verdier og arbeidsplasser.
  • drøfte hva slags ledelse og rammebetingelser vi trenger på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050.

Programmet for årskonferansen var satt opp i tre deler – tre spørsmål:

  1. Hvilke utfordringer står vi ovenfor?
  2. Hva kan være norske bedrifters bidrag?
  3. Hva skal til på veien til en grønn fremtid?

Konsernsjef i DNV GL, Remi Eriksens innlegg «Teknologi og kunnskap for framtiden» var en del av konferansens tredje del.