Skip to content

DNV GL bidrar til å forbedre Kinas helsetjenester

Kinesiske myndigheter søker å skape en felles standard for helsetjenester. Dette som en del av den overordnede målsettingen i deres «Healthy China» program. Som et trinn for å nå denne målsettingen pågår det et samarbeid mellom kinesiske helseorganisasjoner og DNV GL.

Torsdag 18. oktober ble en ny rammeavtale signert ved DNV GLs kontor i Shanghai. Avtalen innebærer at DNV GLs internasjonale akkrediteringsstandard (DIAS) vil bli innført på tre store sykehus i provinsene Fujian og GuangXi.

"Vi samarbeider med om lag 2.400 sykehus og andre aktører innen helsesektoren over hele verden for å etablere systemer som sikrer gode helsetjenester," forklarer Ingunn Midttun Godal, ansvarlig for forretningsutvikling innen DNV GL - Business Assurance. 

"Denne erfaringen bringer vi inn i samarbeidet med de kinesiske sykehusene og kinesiske helsemyndigheter. Et delmål mot deres overordnede mål «Healthy China» er å benytte en akkrediteringsordning basert på internasjonale standarder og tilpasset deres krav og regelverk."

Akkrediteringsprogrammet, som det nå signeres en avtale om å anvende, er utformet for å kunne støtte utviklingen og oppnå kontinuerlig forbedringer av helsetjenester og ikke minst ivareta pasientenes sikkerhet.

***

DNV GL
DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering. Siden 1864 har selskapets formål vært å sikre liv, verdier og miljøet.
DNV GL har i dag om lag 1.000 ansatte i til sammen 20 byer i Kina.

DNV GL - Business Assurance 
DNV GL er en av verdens aller største sertifiseringsorganer, som tilrettelegger for at bedrifter og organisasjoner skal møte krav og bestemmelser – så vel internasjonale, som nasjonale, lokale og selskaps spesifikke standarder.