Det grønne skiftet forsterker norsk shipping

Statsminister Erna Solberg var klar i sin tale: -Norge er en verdens-ledende shipping nasjon. Vi har kommet lengre enn noen andre shippingnasjoner i utviklingen mot det grønne skiftet. Vi er framoverlent. Vi løser klima- og forurensningsproblemer fra skipsfarten samtidig som vi skaper nye produkter som vil gi grunnlag for økt eksport og nye arbeidsplasser. Dette er som et kinderegg. En vinn-vinn-situasjon som vi må ivareta og videreutvikle.

Narve Mjøs og Remi Eriksen tar på vegne av Grønt Skipsfartsprogram og DNV GL imot statsminister Erna Solberg til rundebords-dialog om veien mot utslippsfri skipsfart.
-Jeg er stolt av hva Grønt Skipsfartsprogram har fått til siden starten i januar 2015. Det var et banebrytende initiativ for offentlig privat samarbeid, sa statsminister Erna Solberg under rundebords dialogen med om lag 30 ledere fra det maritime næringslivet på Veritassentret.

Den norske statsministeren har selv tatt initiativet til opprettelsen av det internasjonale høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi. Sammen med Grønt Skipsfartsprogram, som ledes av DNV GL, var om lag 30 næringslivsledere med tilknytning til hav og sjøtransport nylig invitert til en rundebords dialog på Veritas-senteret på Høvik.

Målsettingen med dialogen var for statsministeren å få innspill direkte fra næringen om hvordan myndigheter og næring på best mulig måte skal tilrettelegge for det grønne skiftet i maritim. Innspill og råd som hun vil ta videre ved utarbeidelsen av handlingsplanen som det nevnte internasjonale høynivåpanelet skal fremme. 

Et klart råd var knyttet til tid – eller rettere mangel på tid.

-Vi har dårlig tid, poengterte Remi Eriksen i sin innledning.

-Det går raskt, men ikke raskt nok, understreket også Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Og Remi Eriksen konkretiserte mangel på tid: -Store deler av verdensflåten vil være moden for utskiftning i nær fremtid, samtidig som behovet for sjøtransport vokser. Dette representerer en stor markedsmulighet der nasjonal politikk og internasjonale reguleringer vil spille en avgjørende rolle for å få opp tempoet, samt åpne for verdiskapning, eksport og grønne arbeidsplasser innenfor norsk maritim næring. 

Lasse Kristoffersen, president i Norges Rederiforbund understreket at tida er knapp. -Innen ti år må det være attraktivt å bestille null-utslipps skip.

I verdensflåten er det i dag 119,000 skip (over 100 GT). DNV GLs beregninger viser at frakt, spesielt innen bulk- og container-segmentet, vil vokse med mer enn 30% frem mot 2030. Veksten i shipping vil øke utslippene betydelig dersom vi fortsetter på samme kurs. 

Det kan vi ikke. IMO’s vedtatte mål er å halvere klimagassene fra sjøtransport innen 2050 – målt mot hva det faktisk var i 2008.

-Vi har maks ti år på oss, fulgte Lasse Kristoffersen opp. -Innen ti år må det være attraktivt å bestille null-utslipps skip. 10 år, det er ikke lang tid i shipping, påpekte han. Kristoffersen, som startet sin karrière i DNV er i dag president i rederiforbundet og administrerende direktør i Torvald Klaveness rederi.

Det var en offensiv forsamling statsminister Erna Solberg lyttet til. En forsamling som i stor grad fokuserte på hvordan det grønne skiftet gir muligheter for norsk shipping, for norske verft, for norske leverandører og for norske rederier.

-Norge er et av verdens beste land å drive shipping fra, sa Elisabeth Grieg, tidligere president i Rederiforbundet og deleier i Bergens-baserte Grieg gruppen.

Det var også en positiv forsamling som var raus med ros og som ga uttrykk for at den kursen Norge følger – og har fulgt over noe tid – gir resultater.

-Norge er et av verdens beste land å drive shipping fra, sa Elisabeth Grieg. Intet mindre! Grieg er tidligere president i Rederiforbundet og deleier i Bergens-baserte Grieg gruppen.

Dagens ordstyrer, Anne Jortveit fra Norsk Klimastiftelse utfordret i tur og orden deltakerne på nettopp det – et av verdens beste land å drive shipping fra, men blir det norsk verdiskapning og norske arbeidsplasser av det?

Hun fikk klare svar. Teekay, som nettopp nå bygger 6 shuttletankere i Korea, viste til at hele 40% av bygge-kostnadene for disse skipene er norsk utstyr. Skipene som både anvender batteri og utnytter avdamp fra egen oljelast og som dermed gir vesentlig lavere utslipp av klimagasser, ville ifølge Ingvild Sæther, selskapets CEO aldri blitt realisert med nevnte løsninger uten norsk innsats og norsk tilrettelegging.

Statsministeren ba om å bli utfordret. -Jeg vil slå et slag for krav og reguleringer. Det vil tvinge oss alle til omstillinger, uttrykte Daniel Skjeldam, Hurtigruten. Til venstre for han; Ingvild Sæther, Teekay, Trond Kleivdal, Color Line og Ivar Ulvan, Ulvan Rederi.

Eksemplet ble fulgt opp av Color Line. 

-70% av underleveransene til vårt nyeste skip, Color Hybrid kommer fra norske leverandører, sa selskapets konsernsjef Trond Kleivdal. 

Skipet som rederiet satte i regulær trafikk mellom Sandefjord og Strømstad for få måneder siden er verdens største plug-in hybridskip. Skipets gudmor var statsminister Erna Solberg. 

Men Kleivdal understreket et annet viktig element; krav. Krav fra lokale og regionale myndigheter. -Color Hybrid er et resultat av offentlige krav og virkemidler, norsk kompetanse, norsk kapital og også norske finansieringsløsninger. 

Krav fra myndigheter konkretisert gjennom konkrete reguleringer var en gjennomgangstone ved oppsummeringen av møtet. Statsministeren ba om å bli utfordret, noe industrien var klar på at må gjelde begge veier.

Klarest uttrykte Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam det: -Jeg vil slå et slag for krav og reguleringer. Det vil tvinge oss alle til omstillinger. 

Kor oppsummering fra programdirektør for Grønt Skipsfartsprogram, Narve Mjøs, DNV GL:


Rundebord - take away

  • Historien om den norske ferden mot miljøvennlig kystfart ble fortalt gjennom spørsmål og svar 
  • Muligheter, utfordringer og anbefalinger ble kommunisert. Tøffere miljøkrav ble etterspurt – for å endre markeder som ikke fungerer


Statsministeren 

  • Offentlig innkjøpsmakt og miljøkrav og gode støtteordninger har bidratt til mange gode teknologier og løsninger 
  • Dette må fortsette og styrkes. Da oppnår man tre ting – et Kinderegg: Løse klima- og forurensningsproblemer fra skipsfart, samtidig som man skaper norske arbeidsplasser og eksportprodukter
  • Jeg er stolt av hva Grønt Skipsfartsprogram har fått til siden starten i januar 2015. Det var et banebrytende initiativ for offentlig privat samarbeid. 
  • Viktigheten av å få fart på grønn og effektiv havneinfrastruktur

Relatert informasjon

Last ned bilder fra arrangementet og se også deltakerlisten med biografier.

 

Bilder fra arrangementet

 

Deltakerliste og biografi (PDF)