Nytt ISO-krav for å støtte klimaagendaen

ISO (The International Standards Organisation) har endret standardene for sertifisering av ledelsessystemer og krever nå at selskaper alltid skal ta hensyn til klimarisiko i sine kontekstuelle analyser.

29. februar publiserte ISO en endring i eksisterende og nye standarder for ledelsessystemer som bedrifter kan sertifiseres etter. Endringen innebærer at selskaper alltid skal vurdere relevansen av klimarisiko i sin analyse av organisasjonens kontekst og de berørte partenes behov. Endringen følger ISOs London-erklæring, der ISO forplikter seg til å bekjempe klimaendringer og bidra til klimaagendaen.

"Klimaendringene er en av de største miljøutfordringene vi står overfor, og krever en felles innsats. Vi i DNV ser dette som en mulighet til å sette klimaendringene på bedriftenes dagsorden og utnytte eksisterende verktøy, som for eksempel et ledelsessystem, til å bidra positivt", sier Barbara Frencia, CEO for Business Assurance i DNV.

For noen standarder er kanskje ikke klimarisiko det første man tenker på, og ISOs intensjon er ikke å tvinge frem en sammenheng. De nye kravene i kapittel 4 i ISO-standardene har snarere til hensikt å sikre at alle organisasjoner inkluderer klimaendringer i kontekstanalysen av organisasjonen. Hvis det anses som relevant, må klimaendringene tas med i utformingen og implementeringen av selve ledelsessystemet.

Å forstå organisasjonens kontekst og relevante interessenters behov og forventninger er noe sertifiserte selskaper allerede gjør. Dette er derfor ikke en stor endring eller et nytt tiltak. Fra nå av må selskapene imidlertid alltid vurdere relevansen av klimarisiko som en del av denne analysen.

Klimagasser, global oppvarming og klimaendringer har stått på dagsordenen i mer enn 30 år og har engasjert regjeringer, myndigheter, bedrifter, frivillige organisasjoner og samfunnet for øvrig.

"Mange av kundene våre gjør allerede en stor innsats for å bekjempe klimaendringene. For dem som er i startgropen, ser vi dette som en mulighet til å evaluere sin egen klimarisiko og bidra på en strukturert måte", sier Barbara Frencia.