Skip to content
ViewPoint Anti-bribery

Nedprioriterer næringslivet bestikkelser og korrupsjon?

En nylig DNV-undersøkelse tyder på at bestikkelser og korrupsjon ikke prioriteres eller vekker særlig bekymring. Få bedrifter benytter en strukturert tilnærming og gjennomfører håndfaste tiltak for å kontrollere risiko. De fleste av dem nøyer seg med bare å innføre en antikorrupsjonspolicy. Holdningen later til å være at «bestikkelser og korrupsjon er noe som skjer andre steder, ikke her hos oss».

Et populært estimat er at det hvert år forsvinner over 2600 milliarder amerikanske dollar, eller 5 prosent av det globale BNP, i korrupsjon (1). DNV-undersøkelsen indikerer at det er et stort engasjement for antikorrupsjon i de fleste bedrifter, men at færre later til å kjenne til og ha kontroll over den faktiske risikoen. Bekymringene dreier seg hovedsakelig om samsvars-, omdømme- og etikkrisiko, men de fleste gjør lite annet enn å innføre en antikorrupsjonspolicy. Bare 33,5 prosent gjennomfører risikovurderinger, og 37,4 prosent due diligence på selgere. 

En studie fra Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) rapporterte at 85 prosent av bedragerne utviste en mistenkelig atferd (2). Nesten halvparten av de studerte tilfellene inntraff på grunn av manglende internkontroller eller tilsidesetting av eksisterende kontroller. Videre endret 81 prosent av de rammede organisasjonene antikorrupsjonskontrollene sine etter bedrageriet, sannsynligvis i erkjennelse av at en strukturert tilnærming er nødvendig.

DNVs undersøkelse viser at bedrifter er klar over fordelene med et ledelsessystem for antikorrupsjon. Bedrifter som innfører en antikorrupsjonstilnærming basert på den internasjonalt anerkjente ISO 37001-standarden, tar mer aktive skritt for å kartlegge risikoene sine og sikre at de er bedre rustet til å styre disse, for å forebygge hendelser snarere enn å redusere konsekvensene av dem. Få later imidlertid til å ta i bruk en strukturert tilnærming før en hendelse tvinger dem til å gjøre endringer.

Les hele rapporten og lær mer om hvordan bedrifter vurderer og forholder seg til antikorrupsjonstiltak for å beskytte virksomhetene og omdømmene sine. 


(1) Henvisning: Verdensbanken 

(2) Henvisning: ACFE study

Metode

Undersøkelsen ble gjennomført i september 2022 ved hjelp av CAWI-metodikken (Computer Assisted Web Interviewing). Den involverte 1190 kunder av Business Assurance i DNV på tvers av ulike bransjer i Europa, Nord-Amerika, Sentral- og Sør-Amerika og Asia. Utvalget gjør ikke krav på å være statistisk representativt for selskaper over hele verden. For mer informasjon, se den fullstendige undersøkelsen.