Hvordan overføre ditt sertifikat

Overfør ditt sertifikat til DNV GL

Hvilket tidspunkt er det beste for en overgang?

 • Det er flere måter å gjøre dette på:
 1. Vi kan gå inn i den ordinære revisjonssyklusen og overføre sertifikatet i løpet av den neste periodiske revisjonen eller resertifiseringen dere har avtalt
 2. Vi kan overføre sertifikatet mellom revisjoner ved å gjennomføre det vi kaller en overgangsrevisjon. Revisjonen tar typisk én dag og du vil i etterkant få tildelt et DNV GL sertifikat. Mek at vi med denne metoden fortsatt må utføre den neste, periodiske revisjonen dere allerede har avtalt med dagens sertifiseringsorgan.
Hva trenger jeg for å overføre sertifikatet?
 • Ved en overgangsrevisjon trenger vi rapport fra tidligere revisjon, funnliste og en kopi av ditt sertifikat. I noen tilfeller vil vi også be om ytterligere dokumentasjon fra ditt nåværende sertifiseringsorgan. Ved periodisk revisjon eller resertifisering trenger vi ingen tidligere dokumentasjon.
Kan en overføring påvirke avtalt gyldighet på dagens sertifikat?
 • Før du melder overgang vil vi anbefale seg å gjøre deg kjent med oppsigelsestiden hos ditt nåværende sertifiseringsorgan samt utløpsdato på sertifikatet. Si ikke opp dagens avtale før du har inngått avtale med et nytt sertifiseringsorgan.
Hvor rask kan overføringen skje?
 • Vi anbefaler en overgangsperiode på en til tre måneder, og vi vil sette opp et anbefalt løp for deg. Merk at status på ditt nåværende sertifikat og mulige uoverensstemmelser med dagens sertifiseringsorgan kan påvirke prosessen*. 
Hva vil skje med dagens sertifikat under overførselsperioden?
 • Hvert sertifiseringsorgan har forskjellig tilnærming. DNV GL vil forholde seg til datoen kunden i utgangspunktet er sertifisert og overføre denne når det nye sertifikatet er skrevet ut*. 
Vil en overførsel koste mer enn en ordinær revisjon? 
 • Vi bruker typisk én dag på en overgangsrevisjon. Ved planlagt resertifisering eller periodisk revisjon vil vi potensielt spare både revisjonstid og tilhørende kostnader. 
Kan jeg overføre alle mine sertifikater til DNV GL?
 • Vi har en svært bred tjenesteportefølje og kan levere integrerte revisjoner i henhold til de fleste standarder så du sparer tid og penger. Snakk med vårt team for å finne ut mer om fremgangsmåten.
Er en overgangsrevisjon mer tidkrevende enn en normal revisjon?
 • Nei, en overgangsrevisjon vil vanligvis ta en dag. Legges overføringen til en periodisk revisjon vil tidsbruken være det samme som en ordinær, årlig, revisjon. Vi kalkulerer revisjonstid i henhold til akkrediteringsregler. 
Etter en overgangsrevisjon, når kan jeg forvente å få sertifikatet fra DNV GL? 
 • Du vil motta sertifikatet kort tid etter at revisjonen er gjennomført. 
Hvordan kommer jeg i gang?
 • Kontakt oss så vil vi gi deg de nødvendige anbefalinger rundt hvordan du bør legge opp prosessen. 

*Denne overgangsprosessen gjelder for akkrediterte sertifikater. Avvik som ikke er lukket vil kunne påvirke utstedelsen av nytt sertifikat. Merk at tidsrommet mellom den forrige revisjonen og overgangsrevisjonen ikke må være lengre enn 12 måneder. Vi kan ikke utstede et sertifikat som er gyldig utover det forrige sertifiseringsorganets utløpsdato uten en resertifisering. Disse retningslinjene er i henhold til kravsdokumenter utstedt av International Accreditation Forum.