Skip to content

Overfør ditt sertifikat til DNV GL

Skaper sertifiseringen merverdi for din bedrift?

Ledelsessysmeter er i endring - er du?

Å være sertifisert i henhold til en internasjonal anerkjent standard betyr at ditt ledelsessystem er etterprøvd, målt opp mot- og viser seg å være i samsvar med denne. For mange kan et sertifikat være det som avgjør om du får lov til å operere i et marked eller ikke. 

Samtidig er ikke en fot innenfor et marked eller segment hovedpoenget med et sertifikat. Den virkelige verdien i et ledelsessystem ligger i evnen det har til kontinuerlig å forbedre en virksomhets prosesser og støtte arbeidet med den langsiktige måloppnåelsen. 

Med de nye utgavene av ISO-standardene må bedrifter legge mer vekt på å forstå konteksten de opererer i og identifisere relevante risikofaktorer knyttet til dette.  Dagens organisasjoner krever en revisjonsmetodikk som bidrar til å styrke ledelsessystemet ved å se den større sammenhengen rundt hva som driver bedriften din til suksess. 

Tre år fra de nye standardene ble lansert (høsten 2015), skal alle bedrifter sertifiseres etter de nye versjonene. Dette er også en anledning til å se på merverdien sertifiseringen skaper for din bedrift.