Kurs

Opplæringstjenestene våre er mer enn bare kurs; de er en transformativ opplevelse som forbereder deg på utfordringene og mulighetene i den moderne forretningsverdenen, og som fremmer innovasjon, effektivitet og etisk praksis.

Opplæringen vår drives av lokale ledere som leverer praktiske kurs som går utover teorien. Vi gir deg muligheten til å lære av andre som har lignende utfordringer som din virksomhet.

På hvert kurs deler vi innsikt i ledelsessystemets ytelse som vi har samlet inn gjennom omfattende revisjonserfaring og -funn. Dataene som er samlet inn på vegne av våre 70 000 kunder over hele verden, er analysert og presentert i vårt Lumina-benchmarkingverktøy, noe som gir deg et unikt perspektiv på de risikoene som andre opplever, og som du kan lære av. Vår styrke er at vi vet hva som virkelig skjer i selskaper som ditt, og vi ser frem til å dele denne ressursen med deg.

Vi tilbyr et bredt spekter av kurskategorier og fjernundervisningstjenester, som er spesielt utviklet for å styrke kompetansen til internrevisorer og revisjonsledere, eller for å gi bevissthet og kunnskap om ulike temaer, inkludert styringssystemer, bærekraft og samfunnsansvar, som alle kan brukes i ulike bransjer.

I tillegg til de tekniske aspektene legger vi vekt på viktigheten av personlig utvikling og lederegenskaper, som er avgjørende for at internrevisorer effektivt skal kunne overvåke og forbedre en organisasjons interne prosesser. Vi går i dybden på hvordan man gjennomfører grundige revisjoner, forstår og anvender regulatoriske standarder og identifiserer forbedringsområder i bedriften.

Vet du ikke hvilket kurs som er riktig for deg?

Kontakt oss

Ønsker du å se alle våre kurs?

Se vår kurskalender her