Skip to content

Overgang til GLOBALG.A.P. IFA versjon 6

Integrert Farm Assurance-standard

Den oppdaterte GLOBALG.A.P. IFA versjon 6

Versjon 6 av GLOBALG.A.P. IFA ble lansert i september 2022. De viktigste endringene i versjon 6 er en forenklet struktur og et forenklet språk, samt utvidede kriterier for bærekraft, dyrevelferd og kontinuerlig forbedring på produsentnivå. I tillegg er det noen viktige endringer i det generelle regelverket:

 • Egenvurderingen inneholder kommentarer for alle "Major" og "Minor Must"-kriterier som ikke gjelder eller ikke er i samsvar med kravene.
 • 10 % uanmeldte revisjoner av sertifiseringsorganer. Disse 10 % regnes ikke lenger som ekstra revisjoner, men inkluderes i det opprinnelige antallet sertifiseringsrevisjoner.
 • Regelen om en treårssyklus (med en årlig revisjon på stedet) reduserer innholdet i sjekklisten ytterligere til de aktuelle punktene og forkorter varigheten av revisjonen on-site.

Tidslinje for overgangen

Versjon 6 lanseres i to parallelle utgaver: IFA v6 Smart og IFA v6 GFS. GFSI-kravene er ikke relevante for alle produsenter. En oppdeling gjør det mulig for Smart å ha forenklede sjekklister, være resultatorientert og tilpasset. For de som trenger sertifisering i henhold til en GFSI-anerkjent standard, vil GFS være det foretrukne valget.

Avhengig av hvilken utgave du har valgt:

 • IFA v6 Smart er obligatorisk fra 1. januar 2024. Etter denne datoen kan det ikke lenger gjennomføres revisjoner i henhold til IFA v5.2.
 • IFA v6 GFS, som er relevant for områdene frukt og grønnsaker (nå planter) og akvakultur, blir obligatorisk tre måneder etter at anerkjennelse av GFSI er oppnådd. GlobalG.A.P. anslår at dette vil skje i siste halvdel av 2024. Inntil anerkjennelsen er bekreftet, vil revisjoner bli utført i henhold til versjon 5.4-1-GFS for selskaper som trenger GFSI-anerkjent sertifisering.

GLOBALG.A.P. har bekreftet at ytterligere to produktkategorier under Plants-omfanget av IFA v6 vil gjennomgå offentlig høring i 2023: planteformeringsmateriale (PPM) og kombinerbare avlinger (CC). IFA v6 PPM og IFA v6 CC blir obligatoriske i januar 2025.

Reviderte tillegg.

Overgangen omfatter en rekke endringer i tilleggene:

 • GRASP v2.

Fra og med januar 2024 blir denne nye versjonen av GRASP obligatorisk. Revisjoner eller vurderinger i henhold til IFA v5 eller GRASP v1.3-1 vil ikke være tillatt fra og med januar 2024. Merknad for selskaper som er sertifisert i henhold til IFA v5.4-1: Revisjoner kan fortsatt utføres i henhold til GRASP 1.3-1 etter januar 2024, i påvente av at IFA v6 GFS anerkjennes av GFSI.

 • Andre tillegg.

Flere andre har nylig gjennomgått revisjoner for å tilpasse seg de nye IFA v6-versjonene. Fra og med 1. januar 2024 vil alle kommende add-on-revisjoner i forbindelse med IFA v6 Smart/GFS bli utført i henhold til de nye versjonene, og produsentene må bruke den oppdaterte sjekklisten i sine egenevalueringer. Følgende tilleggsprogrammer er utgitt:

 • SPRING v 2.0 -.
 • AH-DLL GROW v3.1 -.
 • GGFSA V3.0 -

Forberedelser til implementering

Vi anbefaler at du begynner å forberede overgangen så snart som mulig og planlegger hvordan du skal implementere de nødvendige endringene i styringssystemet.

Anbefalte trinn:

 • Gjør deg kjent med den oppdaterte standarden, med fokus på endringene.
 • Gi opplæring til relevant personell i organisasjonen for å sikre at de forstår kravene og de viktigste endringene.
 • Identifiser hvilke mangler som må utbedres, og utarbeid en implementeringsplan.
 • Oppdater ledelsessystemet og iverksett tiltak.

Hvordan kan DNV hjelpe?

DNV kan være din partner, enten du ønsker å gå over til en ny standard eller starte sertifiseringsreisen. Vi tilbyr opplæring i overgang og standardisering, egenvurderinger, gap-analyse og sertifisering.