Boost My Audit

Boost My Audit hjelper virksomheter med å konsentrere seg om forbedringer på de viktigste områdene og utvikler et ledelessystem som støtter bedriften på best mulig måte.
Meetings with colleagues and clients in the office

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Et solid ledelsessystem støtter opp om virksomhetens mål. DNVs digitale Boost My Audit-verktøy hjelper bedriften med å fokusere på de områdene som er viktigst for forretningsstrategien og målene dine. 

Hvordan fungerer det?

Boost My Audit inneholder mer enn 200 forhåndsdefinerte fokusområder som er satt sammen av de områdene som kundene våre oftest velger, hvor avvik har en tendens til å forekomme og revisorenes erfaring. Før hver revisjon blir alle DNVs kunder invitert til å identifisere temaer som er kritiske for deres suksess. DNVs revisorer kan deretter vurdere hvor godt ledelsessystemet presterer på de valgte fokusområdene, samtidig som de kontrollerer samsvar med den valgte standarden.  Med Boost My Audit kan du bla gjennom fokusområdene per standard, virksomhetsrisiko og forretningsprosess. Du kan også filtrere på spesifikke bransjer. Bruk de tilhørende sjekklistene til å styre de interne revisjonsprosessene eller forberede deg på en kommende tredjepartsrevisjon.

I den nyeste versjonen har vi lagt til 15 nye fokusområder som gjenspeiler aspekter som er avgjørende for fremragende forretningsdrift. I tillegg er alle fokusområdene nå knyttet til FNs bærekraftsmål og relevante ESG-dimensjoner. 

Kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet

Ved å forstå resultatene på de fokusområdene som kan utgjøre den største risikoen for virksomheten din, kan du utnytte ledelsessystemet ditt og rette forbedringsarbeidet til det området det betyr mest. Boost My Audit hjelper deg med å:

  • Identifisere fokusområder som er spesielt relevante for din bransje eller bedriftstype.
  • Koble hvert fokusområde til det eller de relevante bærekraftsmålene og ESG-dimensjonene.
  • Bruke de tilhørende forberedte sjekklistene til å veilede det interne revisjonsarbeidet på en strukturert måte.
  • Forberede dere på eksterne sertifiseringsrevisjoner fra tredjepart.
  • Bruk innsikten til å bygge et høytytende ledelsessystem 

En helhetlig reise

Nettverktøyet Boost My Audit er en del av vår serie med digitale verktøy som er utviklet for å øke sertifiseringsverdien for kundene våre. Fra opplæring og gjennom hele sertifiseringsreisen hjelper vi deg med å forberede deg til den første revisjonen og deretter kontinuerlig forbedre ledelsessystemet ditt. Hos oss får du alltid en partner før, under og etter revisjonen. 

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon