Skip to content

Klima- og bærekraftstjenester

DNV støtter bedrifter i arbeidet mot en mer bærekraftig drift

Vi leverer tjenester innen bærekraftige investeringer, rapportering, strategi og operasjonell drift, arbeidsforhold og HMS, miljø og klima, samt oppfølging av dette i leverandørkjeden.

Relevante kurs

 

Energi og Miljø

 

Samfunnsansvar

 

HMS og Risiko

More information

  Building Sustainable Business Performance?

Building Sustainable Business Performance?

A short guide on sustainability

  Next Generation Risk Based Certification

Next Generation Risk Based Certification

A sustainable management system

 

ISO 2015

 

Relevante kurs

 

Nyheter

 

Kundereferanser