Skip to content

Etikk og anti-korrupsjon

Korrupsjonsanklager har store konsekvenser for din virksomhet. Det kan medføre tap av omdømme, reduserte forventninger til hva du kan få til i markedet, lavere motivasjon hos ansatte, mindre effektiv drift og dårligere resultater. Selskaper trenger gode rutiner for å redusere risikoen for korrupsjon og bedrageri.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss her