Krav 9.2 Interne revisjoner

Espresso undersøkelsen: Requirements of the new ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001

I denne Espresso-undersøkelsen gir vi deg et innblikk i hvordan våre kunder drar nytte av interne revisjoner som verktøy for å forbedre interne prosesser og nå mål.

Vennligst fyll ut skjemaet under for å motta et gratis eksemplar på e-post.