Risikobasert sertifisering

Mål ytelsen mot utvalgt(e) standard(er), samtidig som du kontrollerer hvor godt administrasjonssystemet støtter dine fokusområder.

Next Generation Risk Based Certification by DNV GL

Dagens organisasjoner granske ofte nøye og bes om å demonstrere ytelsen til sine egne operasjoner og enda videre utover dette. Vi benytter beste praksis revisjonsteknikker, fjerne og virtuelle leverings-

metoder og vår opphavsrettslig beskyttede Risk Based Certification®-metodelære til å forbedre ledelses-systemet og det evne til å støtte dine forretningsmål.

Et velfungerende ledelsessystem som er sertifisert etter internasjonale standarder, slik som ISO-standarden og andre, er en utmerket start for å bygge forretningskraft og bærekraftig ytelse. Det kan hjelpe deg til å for eksempel sikre punktlig levering, null defekter og redusere avfall. Et system for helse og sikkerhet på arbeidsplassen hjelper deg til å sikre arbeidernes sikkerhet, mindre sykefravær og redusere antallet ulykker.

Risikobasert sertifisering forenkler en bredere oversikt for å identifisere de mest kritiske risikoene som har innvirkning på dine forretningsmål. Ved å kjenne dine fokusområder, kan vi skreddersy revisjonen så den inkluderer det som er viktigs for deg og hvor godt ledelsessystemet støtter deg i å håndtere relaterte risikoer.

Få mer ut av sertifiseringen

Risikobasert sertifisering følger syklusen PLANLEGG – GJENNOMFØR – KONTROLLER – HANDLE-syklusen. Forretningskraft og en bærekraftig ytelse krever en bredere oversikt, innenfor og utenfor organisasjonen. Det er avgjørende å forstå alle relevante risikoer som kunne forstyrre forretningsmålene dine. Ved å integrere disse fokusområdene i revisjonen får du mer kunnskap om ytelsen til ditt ledelsessystem.

Første trinn er å FORSTÅ din organisasjon og dens sammenheng. Dette inkluderer å identifisere dine langsiktige forretningsmål, de mest relevante interessentene (interesserte parter), både interne og eksterne, som setter krav til ditt ledelsessystem og dine mest kritiske risikoer som forhindrer deg fra å nå ditt langsiktige forretningsmål.

Du burde også vurdere hvilke risikoer som kunne forhindre deg fra å nå hvert av de langsiktige forretningsmålene og som ditt ledelsessystem kunne hjelpe deg til å håndtere.

Basert på dette er du og din revisor ved åpningsmøtet nå i bedre stand til å diskutere og PRIORITERE dine mest kritiske risikoer og hvor revisjonen skal fokuseres.

Fokusområdene skal gjenspeile dine langsiktige forretningsmål og dermed hva som betyr mest for organisasjonen og forretningsmålene. Sammen vil dere DEFINERE 1 til 3 fokusområder for revisjonen.

Dette gjøres samtidig som compliance med de(n) valgte standarden(e) kontrolleres, slik som f.eks. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 eller FSSC 22000. Fokusområdene gir struktur for revisjonen, noe som gjør at vi kan vurdere hva som er viktigst for deg, mens vi reviderer at ledelsessystemet oppfyller kravene for valgt(e) standard(er).

Dette gjøres uten ekstra kostnad eller tid. Det umiddelbare resultatet er RAPPORTEN fra revisjonen, som vil inkludere en liste over funn, fokusområdeytelse og ledelsessammendraget for en hurtig innsikt i hva som er viktigst for deg å bruke overfor ledelsesteamet.

Hva du lærer fra revisjonen kan hjelpe deg til å FORBEDRE ledelsessystemet ditt. Det vil hjelpe deg til å identifisere minimeringshandlinger til et bredere sett av utfordringer – driftsufrordringer i dag, men også mer langsiktige mål, slik at du har et fundament for bærekraftig foretningsytelse og forbering av evnen til å reagere på krav fra interessenter.

Hva får vi da?

Risikobasert sertifisert er designet for å hjelpe deg til å få mer ut av hver revisjon. Compliance med kravene i standarden(e)  fører til et sertifikat som lagres sikkert på vår blokkjede, men i tillegg får du:

  • En bredere oversikt over de mest kritiske risikoene og revisjonsinnsikt, som forbedrer din evne til å håndtere problemer.
  • En svært kompetent, erfaren revisor som er opplært til å fokusere revisjonen på emner som er viktigst for deg, mens vi sjekker compliance med valgte standard(er).
  • En revisjonsrapport med innsikt i hvor godt administrasjonssystemet støtter de valgte fokusområdene.
  • Kunnskap som kan hjelpe deg til å forstå ledelsessystemets evne til å støtte dine langsiktige foretningsmål og dermed bærekraftig forretningsytelse.

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss