Skip to content

Prosjektskolen - NY!

Prosjektskolen er et fullstendig e-læringsprogram i praktisk prosjektledelse. Målet med programmet er å gi deg kunnskap om hvordan vellykkede prosjekter planlegges, ledes og gjennomføres, inkludert håndtering av usikkerheter, endringer og avvik.

Prosjektskolen er et fullstendig e-læringsprogram i praktisk prosjektledelse som gir deg kunnskap og ferdigheter du trenger for å lykkes som prosjekteier, prosjektleder eller prosjektdeltaker, og gjør deg istand til å bidra inn i ethvert prosjekt.

Målet med programmet er å gi deg en oppskrift på hvordan lykkes med prosjekter. Kurset tar deg gjennom alle prosjektets faser fra - definering av prosjektmål og gevinster, organisering av prosjekt med prosjektplan, oppfølging i gjennomføringsfasen og leveranse, - til avslutning. 

Kurset består av moduler utviklet av dyktige praktikere i faget, og bygger på internasjonale standarder som PRINCE2, PMI og ISO 21500. 

Du vil lære om:

 • Prosjektmodellen, prosjektfabrikken og prosjektorganiseringProsjektmål og gevinster
 • Roller, ansvar og myndighet
 • Prosjektoppstart og planlegging
 • Håndtering av interessenter
 • Fremdriftsoppfølging og rapportering
 • Viktigheten av god kommunikasjon
 • Håndtering av usikkerheter, avvik og endringer
 • Utvikling av effektive prosjektteam

Du får:

 • Tilgang til e-læringsprogrammet med full fleksibilitet. Start og stopp dine kurs slik du ønsker. Tilgjengelig i 12 måneder.
 • Kursbevis når alle moduler er gjennomført.
 • Nedlastbare prosjektmaler, sjekklister, guider og modeller som kan tilpasses dine prosjekter.

Målgruppe: 

Kursprogrammet passer for deg som jobber i eller med prosjekter, uavhengig av bransje og nivå. Kurset passer både for prosjekteier, prosjektledere og prosjektmedarbeidere. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Praktisk informasjon:

 • Kan tas på mobil, nettbrett og PC/Mac
 • Estimert gjennomføringstid: ca 10-15 timer
 • Kursmodulene inneholder leksjoner med læringsmål, video, støttetekst, spørsmål og avslutningsvis en booster quiz
 • Leksjonene er korte og kompakte, med video som hoveddel av læring, og varigheten på en leksjon er 10-15 minutter 

Prosjektskolen kan også leveres bedriftsinternt. Da er det mulig å tilpasse og kombinere med kick-off, workshop eller webinar etter behov. Dersom dette er av interesse, kontakt oss på: Course.Certification.Norway@dnv.com

Project Academy is also delivered in English. Read more here

Prosjektskolen er et fullstendig e-læringsprogram i praktisk prosjektledelse som gir deg kunnskap og ferdigheter du trenger for å lykkes som prosjekteier, prosjektleder eller prosjektdeltaker, og gjør deg istand til å bidra inn i ethvert prosjekt.

Målet med programmet er å gi deg en oppskrift på hvordan lykkes med prosjekter. Kurset tar deg gjennom alle prosjektets faser fra - definering av prosjektmål og gevinster, organisering av prosjekt med prosjektplan, oppfølging i gjennomføringsfasen og leveranse, - til avslutning. 

Kurset består av moduler utviklet av dyktige praktikere i faget, og bygger på internasjonale standarder som PRINCE2, PMI og ISO 21500. 

Du vil lære om:

 • Prosjektmodellen, prosjektfabrikken og prosjektorganiseringProsjektmål og gevinster
 • Roller, ansvar og myndighet
 • Prosjektoppstart og planlegging
 • Håndtering av interessenter
 • Fremdriftsoppfølging og rapportering
 • Viktigheten av god kommunikasjon
 • Håndtering av usikkerheter, avvik og endringer
 • Utvikling av effektive prosjektteam

Du får:

 • Tilgang til e-læringsprogrammet med full fleksibilitet. Start og stopp dine kurs slik du ønsker. Tilgjengelig i 12 måneder.
 • Kursbevis når alle moduler er gjennomført.
 • Nedlastbare prosjektmaler, sjekklister, guider og modeller som kan tilpasses dine prosjekter.

Målgruppe: 

Kursprogrammet passer for deg som jobber i eller med prosjekter, uavhengig av bransje og nivå. Kurset passer både for prosjekteier, prosjektledere og prosjektmedarbeidere. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Praktisk informasjon:

 • Kan tas på mobil, nettbrett og PC/Mac
 • Estimert gjennomføringstid: ca 10-15 timer
 • Kursmodulene inneholder leksjoner med læringsmål, video, støttetekst, spørsmål og avslutningsvis en booster quiz
 • Leksjonene er korte og kompakte, med video som hoveddel av læring, og varigheten på en leksjon er 10-15 minutter 

Prosjektskolen kan også leveres bedriftsinternt. Da er det mulig å tilpasse og kombinere med kick-off, workshop eller webinar etter behov. Dersom dette er av interesse, kontakt oss på: Course.Certification.Norway@dnv.com

Project Academy is also delivered in English. Read more here