Kompetanseløp for internrevisor for miljø

Dette kompetanseløpet er en ideell sammensetning av kurs som på kortest mulig tid gir deg de ferdighetene du trenger i din rolle som internrevisor.​

Når du har fullført alle kursene i kompetanseløpet, har du den kunnskapen og kompetansen som er nødvendig for å utføre interne revisjoner i henhold til ISO 19011. ​ 

Det er obligatorisk å fullføre alle kursene i kompetanseløpet. Etter fullført kompetanseløp vil du få et kompetansebevis som internrevisor for miljø. ​ 

Du kan kjøpe alle kursene sammen, eller kjøpe dem enkeltvis og fullføre kompetanseløpet etter hvert. Dersom du kjøper to eller flere kurs fra kompetanseløpet i én enkelt ordre, er du automatisk kvalifisert for en rabatt på 15 prosent. 

Mål:

Når du har fullført kompetanseløpet, vil du ha fått opplæring i: 

  • Alle som ønsker å bli internrevisor og utføre revisjoner av miljøstyringssystemer.​ 
  • Alle som er interessert i å lede eller delta i revisjoner i sin egen bedrift eller hos underleverandører. 


Kompetanseløp for internrevisor for miljø består av følgende kurs: 

ISO Main Features
Risk Based Thinking  
Miljøledelse ISO 14001
Interne revisjoner

Når du har fullført alle kursene i kompetanseløpet, har du den kunnskapen og kompetansen som er nødvendig for å utføre interne revisjoner i henhold til ISO 19011. ​ 

Det er obligatorisk å fullføre alle kursene i kompetanseløpet. Etter fullført kompetanseløp vil du få et kompetansebevis som internrevisor for miljø. ​ 

Du kan kjøpe alle kursene sammen, eller kjøpe dem enkeltvis og fullføre kompetanseløpet etter hvert. Dersom du kjøper to eller flere kurs fra kompetanseløpet i én enkelt ordre, er du automatisk kvalifisert for en rabatt på 15 prosent. 

Mål:

Når du har fullført kompetanseløpet, vil du ha fått opplæring i: 

  • Alle som ønsker å bli internrevisor og utføre revisjoner av miljøstyringssystemer.​ 
  • Alle som er interessert i å lede eller delta i revisjoner i sin egen bedrift eller hos underleverandører. 


Kompetanseløp for internrevisor for miljø består av følgende kurs: 

ISO Main Features
Risk Based Thinking  
Miljøledelse ISO 14001
Interne revisjoner