Skip to content

Viktigste forskjeller mellom ISO 9001 og ISO 14001

Hva må til for å utvide til ISO 14001 når vi allerede oppfyller kravene i ISO 9001?

Dokumentasjon (4.4.4)

Kan integreres i ISO 9001, men kravene til dokumentasjon ISO 14001 punkt 4.4.4 i må ivaretas.

Dokumentstyring (4.4.5)

Tilsvarende som ISO 9001

Driftskontroll (4.4.6)

ISO 14001 spesifikt, men se dette også i sammenheng til ISO 9001 krav til kontroll med prosesser.

Det skal etableres prosedyrer for driftskontroll med alle miljøaspekter som er vesentlige.

ISO 9001 stiller konkrete krav til vurdering av leverandører, noe som også er relevant for ISO 14001.

Beredskap og innsats (4.4.7)

ISO 14001 spesifikt

Overvåking og måling (4.5.1)

Krav også i 9001, men må tilpasses behovet i miljøstyringssystemet.

Samsvarsvurderinger (4.5.2)

ISO 14001 spesifikt

Avvik, korrigerende og forebyggende tiltak (4.5.3)

Kan bruke tilsvarende system som ISO 9001, men må tilpasses for avvik ytre miljø.

Kontroll med registreringer (4.5.4)

Tilsvarende som ISO 9001, men må ha oversikt over aktuelle miljøregistreringer.

Intern revisjon (4.5.5)

Tilsvarende som ISO 9001, men må sørge for at interne revisjoner også dekker miljø-styringssystemet. Og at de vesentlige miljøaspektene tilsvarene kritiske prosesser i 9001 dekkes ved revisjonene.

Ledelsens gjennomgåelse (4.6)

Tilsvarende som ISO 9001, men må sørge for at underlaget og referatet for ledelsens gjennomgåelse også omfatter punktene a – h i standardens krav 4.6, samt at miljø-politikken også er gjenstand for vurdering.