SA8000 - Sosialt ansvar-ledelse

Demonsterer at du har implementert internasjonale prosesser som sikrer menneskerettighetene for de ansatte.

SA8000-standarden og -sertifiseringsprogrammet gir et rammeverk for enhver organisasjon og industri for å gjennomføre forretninger på en måte som er rettferdig og passende. SA8000 er en internasjonalt anerkjent standard og gir en strukturert metode for å etablere eller forbedre arbeideres rettigheter, arbeidsplassbetingelser og et effektivt ledelsessystem.

SA8000, som er opprettet av SAI (standard for sosialt ansvar) i 1997, er basert på FNs menneskerettighetserklæring, ILO-konvensjoner, internasjonale menneskerettighetsstandarder og nasjonale arbeidslover. I kjernen er troen på at alle arbeidsplasser skal støtte de grunnleggende menneskerettighetene og at ledelsen er forberedt på å ta ansvar for dette.

Hva er SA8000? 

Standarden gir transparente, målbare, verifiserbare krav for å implementere og sertifisere selskapets ytelse på 9 avgjørende områder:

 • Barnearbeid: Forbyr barnearbeid (i de fleste tilfeller under en alder på 15 år). Sertifiserte selskaper må også tildele midler for utdannelse av barn som kan miste jobben som følge av denne standarden.
 • Tvunget eller obligatorisk arbeid: Det kan ikke kreves at arbeidere overleverer sine identitetspapirer eller betaler "innskudd" som en betingelse for ansettelse.
 • Helse og sikkerhet: Selskaper må oppfylle grunnleggende standarder for et sikkert og sunt arbeidsmiljø, inkludert drikkevann, toalettfasiliteter, relevant sikkerhetsutstyr og nødvendig opplæring.
 • Organisasjonsrett og rett til fellesforhandlinger: Beskytter rettighetene til arbeidere for å opprette og bli med i yrkesorganisasjoner og forhandle kollektivt, uten frykt for straff.
 • Diskriminering: Ingen diskriminering på grunnlag av rase, kaste, nasjonal opprinnelse, religion, uførhet, kjønn, seksuell legning, yrkesforbundsmedlemskap eller politisk tilhørighet.
 • Disiplinærpraksis: Forbyr kroppslig straff, mental eller fysisk utpressing og verbalt misbruk av arbeidere.
 • Arbeidstid: Setter ramme med maksimalt 48 timers arbeidsuke, med minimum én dag fri per uke, og et tak på 12 timers overtid per uke som kompenseres ved høy lønn.
 • Vederlag: Utbetalt lønn må oppfylle alle minimale lovlige standarder og gi tilstrekkelig inntekt til grunnleggende behov, med minst litt disponerbar inntekt.
 • Administrasjonssystem: Definerer prosedyrene for effektiv administrasjonsimplementering og gjennomgang av SA8000-samsvar, fra å utnevne ansvarlig personale til å arkivere, håndtere bekymringer og foreta utbedrende tiltak.

Fordeler med å bli sertifisert 

Sertifisering etter SA8000 bidrar til:

 • Fremming av en kultur med kontinuerlig forbedring
 • Bedre arbeidsforhold og velvære for arbeidere
 • Forbedret produktivitet, interessentforhold, markedstilgang og mer
 • Administrere og forbedre ytelsen innenfor selskapet eller langs forsyningskjeden
 • Demonstrere god praksis

Komme i gang

For å bli sertifisert må du først implementere et samsvarende administrasjonssystem og praksiser.

Social Accountability Accreditation Services (SAAS) har godkjent noen sertifiseringsorganer/registreringsenheter, inkludert DNV, til å revidere og utstede akkrediterte SA8000-sertifikater.

DNV kan hjelpe deg i løpet av reisen, med start fra relevant opplæring til sertifisering.

Finn ut mer om hvordan du kommer i gang på veien til sertifisering.

Mer informasjon

  SA 8000

SA 8000

Last ned en brosjyre

  Kurs

Kurs

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Les mer om den digitale kundeopplevelsen her