Other sectors

OHSAS 18001 (ISO 45001)

OHSAS 18001

Kontakt oss

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss her

Ønsker du å be om et uforpliktende tilbud?

Kontakt oss her

Et OHSAS 18001-sertifikat viser at ditt ledelsessystem er målt mot en standard for god praksis og funnet å være i samsvar med den. Sertifikatet viser ansatte og andre interessegrupper at du arbeider etter føre var-prinsippet for å sikre dine medarbeideres arbeidsmiljø.

OHSAS 18001 gir et rammeverk for kontroll og forbedring innen helse og sikkerhet relatert til arbeidsmiljø.

Sertifiseringssystemet OHSAS ble utviklet av en sammenslutning av nasjonale standardiseringsorganer, sertifiseringsorganer/registreringsforetak og spesialiserte konsulentfirmaer. Som et verdensomfattende sertifiseringsorgan deltok DNV gl i utvikling av standarden.

Hva er OHSAS-serien?

Standardene for vurdering av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet – OHSAS 18001 – ble utviklet for å hjelpe bedriftene med å formulere programmer og mål for sikkert arbeidsmiljø. Serien omfatter 18001-spesifikasjonene med retningslinjer for innføring av OHSAS 18001. Standarden kan brukes av enhver organisasjon som ønsker en føre var-tilnærming til risiko knyttet til sikkert arbeidsmiljø.

Eliminering av risiko og farer

OHSAS 18001 måler ditt ledelsessystem opp mot flere dimensjoner. Anvendelsesområdet avhenger av faktorer som blant annet bedriftens politikk for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, virksomhetens karakter og driftsvilkår.


Et vellykket ledelsessystem bør være basert på:

  • En politikk for sikkert arbeidsmiljø tilpasset bedriften.
  • Identifisering av risiko og lovfestede krav til sikkert arbeidsmiljø.
  • Mål, planer og programmer som sikrer løpende forbedringer.
  • En aktiv bedriftsledelse som kontrollerer arbeidsmiljøet på arbeidsplassen
  • Overvåking av systemets prestasjoner når det gjelder helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.
  • Løpende gjennomganger, evalueringer og forbedringer av systemet.

Kontakt oss

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss her

Ønsker du å be om et uforpliktende tilbud?

Kontakt oss her

Relatert service som kan være av interesse: