Other sectors

ISO/IEC 20000-1 – IT- tjenesteadministrasjon

ISO 20000 1134x300

Kontakt oss

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Utvikle og forbedre prosesser for design, opprettelse, levering, support og administrasjon av IT-tjenester.

Sertifisering av ditt IT-tjenesteadministrasjonssystem demonstrere evnen til å levere effektive tjenester relatert til konfigurasjonsadministrasjon og endringsadministrasjon, og prosessen dekker hendelses- og problemadministrasjon.

I en stadig mer teknologidrevet verden gir evnen til å levere IT-tjenester internt og eksternt og løse problemer selskaper et konkurransefortrinn på nasjonale og internasjonale markeder.

ISO 20000-1 gir et rammeverk og en systemisk metode for å planlegge, implementere, drive, gjennomgå, opprettholde og forbedre et IT-tjenesteadministrasjonssystem.

Hva er ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1 er den mest anerkjente internasjonale standarden for IT-ledelsessystemer. Den er i øyeblikket sin tredje iterasjon (2018). Utformingen av ISO/IEC 20000-1 gjør at den kan brukes på det fullstendige området av forretningssektorer, omfang og aktiviteter. Den kan være begrenset i omfang til definerte områder av organisasjonen eller utvidet til å dekke alle interne aktiviteter og kundebehov.

  • Den assisterer organisasjoner til å opprette tjenesteadministrasjonsretningslinjer og -målsetninger, samt å forstå hvordan betydelige aspekter kan administreres, implementere nødvendige kontroller og sette klare må for å forbedre IT-tjenesteleveringen.
  • Den gjør at en organisasjon kan administrere forpliktelsen til å overholde gjeldende lovbestemte krav og andre interessentforpliktelser, samt å regelmessig kontrollere samsvarsstatusen. Dette gjør det mulig med en kontinuerlig forbedring av administrasjonssystemet for å forbedre ytelsen.

ISO 20000-1 er designet til å være kompatibel og harmonisert med andre anerkjente administrasjonssystemstandarder, inkludert ISO 9001. Den er derfor ideelt for integrering i eksisterende administrasjonssystemer og prosesser.

Fordeler med å bli sertifisert

De potensielle fordelene med ISO 20000-1 er utallige, men de mest betydelige og konkrete er at standarden gjør det mulig for organisasjonen å gjøre følgende:

  • Bygge og drive et ledelsessystem innenfor et veldefinert og tydelig rammeverk, som samtidig er fleksibelt med hensyn til dine egne forretningsbehov og -forventninger.
  • Redusere sårbarheten overfor organisatorisk risiko, spesielt cybertrusler.
  • Oppfylle kontraktmessige krav.
  • Øke konsument- og forretningstillit og -tilfredshet for tilbudte IT-tjenester.
  • Sikre sømløs og problemfri drift internt og eksternt.

Komme i gang

For å bli sertifisert må du implementere et effektivt IT-ledelsessystem som er i samsvar med standardkravene. DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan og kan hjelpe deg på reisen med relevant opplæring og sertifisering. Finn ut mer om hvordan du kommer i gang på veien til sertifisering.

Kontakt oss

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Relatert service som kan være av interesse: