ISO/IEC 20000-1 – IT- tjenesteadministrasjon

Utvikle og forbedre prosesser for design, opprettelse, levering, support og administrasjon av IT-tjenester.

Sertifisering av ditt IT-tjenesteadministrasjonssystem demonstrere evnen til å levere effektive tjenester relatert til konfigurasjonsadministrasjon og endringsadministrasjon, og prosessen dekker hendelses- og problemadministrasjon.

I en stadig mer teknologidrevet verden gir evnen til å levere IT-tjenester internt og eksternt og løse problemer selskaper et konkurransefortrinn på nasjonale og internasjonale markeder.

ISO 20000-1 gir et rammeverk og en systemisk metode for å planlegge, implementere, drive, gjennomgå, opprettholde og forbedre et IT-tjenesteadministrasjonssystem.

Hva er ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1 er den mest anerkjente internasjonale standarden for IT-ledelsessystemer. Den er i øyeblikket sin tredje iterasjon (2018). Utformingen av ISO/IEC 20000-1 gjør at den kan brukes på det fullstendige området av forretningssektorer, omfang og aktiviteter. Den kan være begrenset i omfang til definerte områder av organisasjonen eller utvidet til å dekke alle interne aktiviteter og kundebehov.

  • Den assisterer organisasjoner til å opprette tjenesteadministrasjonsretningslinjer og -målsetninger, samt å forstå hvordan betydelige aspekter kan administreres, implementere nødvendige kontroller og sette klare må for å forbedre IT-tjenesteleveringen.
  • Den gjør at en organisasjon kan administrere forpliktelsen til å overholde gjeldende lovbestemte krav og andre interessentforpliktelser, samt å regelmessig kontrollere samsvarsstatusen. Dette gjør det mulig med en kontinuerlig forbedring av administrasjonssystemet for å forbedre ytelsen.

ISO 20000-1 er designet til å være kompatibel og harmonisert med andre anerkjente administrasjonssystemstandarder, inkludert ISO 9001. Den er derfor ideelt for integrering i eksisterende administrasjonssystemer og prosesser.

Fordeler med å bli sertifisert

De potensielle fordelene med ISO 20000-1 er utallige, men de mest betydelige og konkrete er at standarden gjør det mulig for organisasjonen å gjøre følgende:

  • Bygge og drive et ledelsessystem innenfor et veldefinert og tydelig rammeverk, som samtidig er fleksibelt med hensyn til dine egne forretningsbehov og -forventninger.
  • Redusere sårbarheten overfor organisatorisk risiko, spesielt cybertrusler.
  • Oppfylle kontraktmessige krav.
  • Øke konsument- og forretningstillit og -tilfredshet for tilbudte IT-tjenester.
  • Sikre sømløs og problemfri drift internt og eksternt.

Komme i gang

For å bli sertifisert må du implementere et effektivt IT-ledelsessystem som er i samsvar med standardkravene. DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan og kan hjelpe deg på reisen med relevant opplæring og sertifisering. Finn ut mer om hvordan du kommer i gang på veien til sertifisering.

Mer informasjon

  ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1

Last ned en brosjyre

  Kurs

Kurs

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Les mer om den digitale kundeopplevelsen her