ISO 9001 - kvalitetsstyring

Forbedre kvaliteten på produktene og tjenestene og oppfyll alltid kundenes forventninger

Sertifisering av kvalitetsstyringssystemet demonstrerer ditt engasjement for konsistens, kontinuerlig forbedring og kundetilfredshet. Disse er konkrete forretningsfordeler som spiller en viktig rolle for å skape utholdenhet og bærekraftig ytelse.

ISO 9001-standarden gir spesifikke krav for et kvalitetsstyringssystem som vil forbedre din evne til å konsistent levere produkter og tjenester som oppfyller kundens, samt pålagte og lovbestemte krav.

Hva er ISO 9001?

For alle typer av selskaper i enhver industri er standarden basert på et antall kvalitetsstyringsprinsipper, inkludert en sterk kundefokus, motivasjon og implikasjon av toppledelse, prosessmetode og kontinuerlig forbedring: 

ISO 9001 fremsetter kriteriene for et kvalitetsstyringsystem som fokuserer på effektiviteten til kvalitetsprosessene, slik at du kan jobbe mer effektivt og redusere produktsvikt.

Det fremmer tilpasningen av en risikobasert prosessmetode, som legger vekt på kravene, tillagt verdi, prosessytelse og effektivitet, samt kontinuerlig forbedring gjennom objektive målinger.

Siste versjon er bygget på ISOs høynivåstruktur (HLS), settet med 10 klausuler som alle ISO-standarder er basert på. Ved å garantere samme look og følelse av alle administrasjonssystemstandarder, blir det mulig med økt integrasjon i ulike systemdisipliner, slik som helse, miljø og sikkerhet, informasjonssikkerhet og annet.

Fordeler med å bli sertifisert

Det er avgjørende å kontrollere at systemet ditt fungerer. Sertifisering etter ISO 9001 av en uavhengig tredjepart verifiserer hvordan administrasjonssystemet ditt yter og demonstrerer ditt arbeid for å bruke effektive

kvalitetsstyringsprinsipper innenfor organisasjonen. Som følge av dette:

  • Skap tillit til administrasjonssystemets ytelse internt og eksternt ved å bruke effektive kvalitetsstyringsprinsipper innenfor organisasjonen.
  • Implementer en strukturert metode for å kontinuerlig forbedre prosessene og vite hvor innsatsen skal fokuseres.
  • Forbedre kundens trygghet og tilfredshet, som i sin tur kan føre til økt forretning.
  • Oppnå en betydelig konkurransedyktig fordel ved å oppfylle ethvert forretningskrav om administrasjonssystemsertifisering fra kunder, leverandører og underleverandører for å gjøre forretninger med dem

Komme i gang

For å bli sertifisert må du først implementere et effektivt kvalitetsstyringssystem som er i samsvar med standardkravene. DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan og kan hjelpe deg i løpet av reisen, med start fra relevant ISO 9001-opplæring til egenvurderinger, mangelanalyse og sertifiseringstjenester.

Finn ut mer om hvordan du kommer i gang på veien til sertifisering.

Mer informasjon

  ISO 9001

ISO 9001

Last ned en brosjyre

  Kurs

Kurs

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Les mer om den digitale kundeopplevelsen her

  Quality management on ISO.org

Quality management on ISO.org