ISO 22301 - forretningskontinuitetsadministrasjon

Skap motstandskraft og se til at du er utstyrt for å fortsette driften når du står overfor større eller mindre hendelser.

Forretningsavbrudd er en hovedbekymring for mange ledere. Med et stadig mer dynamisk og ustabilt risikobilde blir selskaper mer tilbøyelige til å se bredere på hva som kan påvirke virksomheten deres. Å ha en plan på plass er ikke lenger nok. Bedrifter må vite hva de skal planlegge for, og krever at de bygger en ny forståelse av hvilke kritiske risikoer de må takle for å fortsette driften under alle omstendigheter. 

Cyberangrep, IT-svikt, oversvømmelse, brann, større forsyningskjedeproblemer eller en pandemi kan utgjøre betydelige trusler for å fortsette forretningen for ethvert selskap. ISO 22301 administrasjonssystemstandard for forretningskontinuitet gir internasjonale beste praksiser som hjelper deg til å reagere og gjenopprette driften etter avbrytelser.

Hva er ISO 22301?

ISO 22301 er relevant for enhver organisasjon – stor eller liten – som driver innenfor en industrisektor. Pandemien fremhevet hvordan alle kan påvirkes. 

Men det kan være spesielt relevant for selskaper i høyrisikomiljøer som forsyninger, finansielle tjenester, olje og gass, transport, telekom og mat- og drikkevareproduksjon. Det samme gjelder for organisasjoner der kontinuerlig drift er kritisk, slik som i offentlig sektor. 

Ved å gi krav til et ledelsessystem for forretningskontinuitet hjelper ISO 22301 deg til å bedre forstå din organisasjon og implementere en forretningskontinuitetsstrategi. 

Bygg sikkerhet og motstandsdyktighet for å sikre at du:

 • Oppretthold en kontinuitetsstyringsplan 
 • Beskytt aktiva, omsetning, omdømme og fortjeneste 
 • Oppfylle juridiske og lovbestemte krav 
 • Overvåk og test ditt beredskapsnivå 
 • Reduser kostnaden med forretningsavbruddsforsikring

Fordeler med å bli sertifisert

Et ISO 22301-samsvarende ledelsessystem for forretningskontinuitet gir generelt en klar og detaljert oversikt over hvordan en organisasjon drives. Det tilbyr verdifull innsikt som er nyttig for strategisk planlegging, risikoadministrasjon, forsyningskjedeadministrasjon, forretningsomvandling og ressursadministrasjon. 

Andre fordeler er:

 • Bedre forståelse av kritiske problemer og sårbare områder 
 • Forbedret organisatorisk motstandsdyktighet gjennom samarbeid på tvers av team 
 • Reduserte kostnader og mindre påvirkning på forretningsytelsen i tilfelle forstyrrende hendelser 
 • Kostnadsfordeler fra reduserte forsikringspremier 
 • Konsistent metode i løpet av hele organisasjonen 
 • Demonstrasjon overfor kunder, leverandører og lovmyndigheter at det finnes forretningskontinuitetssystemer og prosesser på plass

Komme i gang

Sertifisering begynner alltid med å forstå standarden og implementere et kompatibelt administrasjonssystem. Som et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan, kan DNV gi deg relevant opplæring, selvvurderingsverktøy, mangelanalyse for sertifisering.

Mer informasjon

  ISO 22301

ISO 22301

Last ned en brosjyre

  Kurs

Kurs

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Les mer om den digitale kundeopplevelsen her