Skip to content

Helse og sikkerhet

Helse og sikkerhet på arbeidsplassen angår alle virksomheter og implementering av et styringssystem for yrkesmessig helse og sikkerhet er et lovgitt krav i mange land.

Bedriftens engasjement for å beskytte de ansattes arbeidsmiljø og helsemessige sikkerhet, er en faktor som vil bidra til at bedriften skiller seg ut i et konkurransepreget marked. Et sertifisert ledelsessystem for sikkert arbeidsmiljø viser at du ønsker å beskytte dine ansatte og miljøet mot farlige hendelser.

Det er stadig større oppmerksomhet og høyere forventning til at virksomheter tar risikoer innen helse og sikkerhet på alvor. Et sertifisert styringssystem for helse og sikkerhet både viser at virksomheten tar de ansattes helse og sikkerhet på alvor, og er en forsikring for kunder og ledelsen at lovmessige krav effektivt overholdes.

 

OHSAS 18001 er den mest vanlige og globalt anerkjente standarden for styringssystem innen arbeidsmiljø, helse og sikkerhet. Den kan anvendes for alle virksomheter innen alle forretningsområder.

 

Fordeler

​Ved å trygge dine ansattes arbeidsmiljø, forbedres bedriftens profil og blir en attraktiv arbeidsplass for godt kvalifiserte arbeidstakere.

 

 

 

Viktige grunner for at virksomheter skal implementere et styringssystem for ansattes helse og sikkerhet og arbeide for sertifisering, er:

•Vise ansvar overfor ansatte, samarbeidspartnere og omgivelsene

•Et effektivt rammeverk for overholdelse av lovmessige krav

•Forventninger og krav ved forretningsmessige forbindelser, f eks ved kontraktsinngåelser

•Forbedret driftskontroll og færre hendelser av skader og arbeidsrelatert sykdom

•Konkurransefortrinn gjennom økt tillit fra interessenter og markedet forøvrig

 

Vår metode

Innføring av et ledelsessystem vil hjelpe deg med å overvåke risiko knyttet til sikkert arbeidsmiljø. Enhver virksomhet har driftsprosesser som er kritiske i forhold til de strategiske målene. Forbedringer er avhengig av evnen til å oppdage styrker, svakheter og forbedringsmuligheter. Gjennom Risk Based Certification™  vurderer våre revisjonsledere hvordan virksomhetens ledelsessystem for sikkert arbeidsmiljø støtter viktige risikoområder, i tillegg til å måle om systemet tilfredsstiller standardens krav.

Ved hjelp av vår sertifiseringsmetode Risk Based Certification™, fokuserer DNVs revisorer på hvordan styringssystemet støtter virksomhetens viktigste risikoområder og samtidig oppfyller standardens krav. I tillegg vil våre revisorers kunnskap og erfaring innen din bransje, gi ytterligere merverdi.

Sertifisering av et styringssystem for helse og sikkerhet kan kombineres med sertifisering av andre standarder for styringssystemer, f eks ISO 9001 og ISO 14001.

 

Prosess

Les mer om akkreditert sertifisering , veien til sertifisering  og hvorfor samarbeide med DNV .