Skip to content

Etikk og antikorrupsjon

Korrupsjon og bedrageri kan være vanskelig å oppdage. DNV kan hjelpe deg med å få på plass gode rutiner for å forebygge korrupsjon.

Hvilken risiko er du utsatt for innen antikorrupsjon? 

Korrupsjonsanklager har store konsekvenser for din virksomhet. Det kan medføre tap av omdømme, reduserte forventninger til hva du kan få til i markedet, lavere motivasjon hos ansatte, mindre effektiv drift og dårligere resultater på bunnlinja. Selskaper trenger gode rutiner for å redusere faren for korrupsjon og bedrageri. Kostnaden ved å ta nødvendige forholdsregler er som regel vesentlig lavere enn de du risikerer dersom du ikke har rutiner på plass. 

Hva er DNVs svar på utfordringen?

Vi støtter deg i korrupsjonsforebyggingen. DNVs Corporate Integrity Profile innebærer at vi gjør en evaluering av forretningskulturen og evnen til å håndtere risiko. Deretter får du et veikart for å bedre styring og integritet. 

Ditt antikorrupsjonsarbeid blir mer robust ved at du:

  • Identifiserer risiko basert på gode og velutprøvde metoder
  • Får etablert et rammeverk for integritet i organisasjonen med mål om å forhindre korrupsjon
  • Beskytter og bygger merkevaren ved å vise omverdenen at du setter åpenhet og etterprøvbarhet i høysetet

Hva får du når DNV støtter deg med anti-korrupsjon?

Du får målbare resultater når du samarbeider med DNV. Vi bidrar med:

  • Corporate Integrity Profile
  • Veikart til korrupsjonsforebyggende tiltak
  • Etiske retningslinjer (code of conduct)
  • Dilemmatrening
  • Internkontroller

Hvilke ressurser får du tilgang til hos DNV?

Vi har erfaren ekspertise innen styringssystemer og lovmessige rammeverk, og kan hjelpe deg med antikorrupsjonsarbeid gjennom skreddersydde tjenester og utprøvde metoder. Våre eksperter har erfaring på tvers av bransjer og legger til rette for langsiktig korrupsjonsforebygging gjennom alt fra risikovurdering til implementering av kontrollmekanismer, kursing, revisjon og forbedring av eksisterende antikorrupsjonsprogrammer.