Skip to content

BRCGS konsumentproduktstandarder, utgave 4

Forbedre sikkerheten, integriteten, lovmessigheten og kvaliteten på produktene, og oppfyll alltid kundenes forventninger.

Sertifisering av produktstyringssystemet demonstrerer ditt engasjement for konsistens, kontinuerlig forbedring og kundetilfredshet. Disse er konkrete forretningsfordeler som spiller en viktig rolle for å skape utholdenhet og bærekraftig ytelse.

BRCGS konsumentproduktstandardene gir spesifikke krav for produksjonen og forsyningen av sikre og lovmessige konsumentprodukter av konsistent kvalitet, som vil forbedre din evne til å konsistent levere produkter som oppfyller kundens, samt pålagte og lovbestemte krav.

Hva er BRCGS konsumentproduktstandarder, utgave 4?

Gjelder for alle typer av selskaper som produserer andre konsumentprodukter enn matvarer, og standarden er basert på et antall kvalitetsstyringsprinsipper og produktrisikohåndtering, inkludert ledelsesforpliktelse, prosesskontroll, anleggsstandarder og kontinuerlig forbedring.

Selskaper kan velge implementering og sertifisering på fundamentet eller høyere nivåer, noe som gir fleksibilitet og valg.

Det finnes to standarder innenfor BRCGS-konsumentproduktporteføljen:

  • Personlige pleie- og husholdningsprodukter: Dekker formulerte og produserte produkter, slik som kosmetikk, medisinsk utstyr, matinnpakninger, bleier og husholdningsrengjøringsprodukter, som alle anses å ha typisk høyere krav til hygienestandarder på grunn av typen bruk av produktet.
  • Generelle handelsartikler: Dekker et stort utvalg av hovedsakelig fabrikkproduserte produkter, slik som elektriske artikler, leker, møbler, tekstiler og der administrasjon av produksjonsprosessene for å sikre produktsikkerhet og -kvalitet er det viktigste.

BRCGS konsumentproduktstandarder er ikke beregnet å erstatte kravene for å demonstrere overholdelse av forskrifter. De gjennomgår og vurderer evnen som organisasjonen har til å demonstrere oppdatert kunnskap om og overholdelse av lovkrav i lande eller regionene der produktene etter planen skal selges.

Det er en konsistent fokus på viktigheten av ledelsesengasjement, risikovurderinger for å sikre at produktets design er trygg og lovmessig før produksjon, prosessrisikovurdering som et verktøy for å se til at potensielle problemer i produksjonen av produktene har blitt forstått, prioritert og effektivt håndtert.

Design og vedlikehold av fabrikken og produksjonsmiljøet for å sikre at dette er egnet for produksjon og for å beskytte produktene mot kontaminering, er også inkludert.

Fordeler med å bli sertifisert

Det er avgjørende å kontrollere at systemet ditt fungerer. Sertifisering etter BRCGS konsumentproduktstandard av en uavhengig tredjepart verifiserer hvordan produksjonsadministrasjonssystemet ditt yter og demonstrerer ditt arbeid for å bruke effektive ledelsesprinsipper innenfor organisasjonen.

Som følge av dette:

  • Beskytter merket og kundene på bedre måte
  • Få større merkesikkerhet når du bruker og blir sertifisert etter globalt anerkjente programmer
  • Aktiver hurtigere tid til markedet etter som sertifiseringen gjør det mulig med hurtigere innkjøp fra nye leverandører
  • Reduser revisjonsbyrden når du bruker globalt anerkjente bransjestandarder

Komme i gang

For å bli sertifisert må du først implementere et effektivt produktsikkerhets- og kvalitetsstyringssystem som er i samsvar med standardkravene. DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan og kan hjelpe deg på reisen ved start med relevant opplæring til selvvurderinger, mangelanalyse og sertifiseringstjenester.

Finn ut mer om hvordan du kommer i gang på veien til sertifisering.