Ansvarlige innkjøp og bærekraft i leverandørkjeden

Risiko knyttet til arbeidsforhold, miljø, korrupsjon og menneskerettigheter hos underleverandørene dine kan gi ubehagelige overraskelser. Gode innkjøpsprosesser, oppfølging av kontrakter og revisjoner på stedet gir deg flere muligheter både for økt effektivitet, gode standarder og godt omdømme. DNV kan hjelpe deg med å få oversikt over utfordringene og hvordan du kan få tryggheten du trenger.

Ansvarlige innkjøp 

Hvorfor ansvarlig innkjøp?

Mange selskaper ønsker å sikre at leverandørene etterlever visse krav til bærekraftig produksjon. Det kan handle om krav til arbeidsforhold, antikorrupsjon, miljø, menneskerettigheter, kvalitet eller HMS. I globale markeder er det vanlig at leverandører har utfordringer på ett eller flere av disse områdene. 

Selskaper som ikke har kontroll over utfordringer i leverandørkjeden kan oppleve at produkter ikke møter lovkrav eller at produksjonen ikke tilfredsstiller lover og regler eller dine kunders krav. Systematisk arbeid med dette kan gi ditt selskap bedre bærekraftsresultater, forbedre leverandørenes resultater og beskytte og styrke din egen merkevare. 

Hvordan vi kan hjelpe deg

Vi har et globalt nettverk av revisorer og rådgivere med lang erfaring med leverandøroppfølging. Vi kan hjelpe deg med: 

- Risikovurderinger av leverandører og produktkategorier

- Kurs og opplæring for egne ansatte eller leverandører

- Strategi og gjennomføring av ansvarlig leverandøroppfølging

- Rapportering – internt eller eksternt

- Leverandørrevisjoner

DNV leverer leverandørrevisjonen i forhold til selskapsspesifikke krav og sjekklister eller etter internasjonale standarder og rammeverk. Dette inkluderer blant annet: 

- SA 8000

- EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition)

- SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)

- AIM-PROGRESS

- Standarder for bærekraftig matproduksjon: ASC Salmon Standard, GLOBALG.A.P, Marine Stewardship Council (MSC) 

Hva er resultatet av DNVs leveranser?

Du skal få målbare resultater når du bruker DNV. Vi bidrar til at du:

• Har oversikt over hvem som leverer de viktigste varene og tjenestene, deres viktigste underleverandører og hvor de har sin virksomhet

• Har oversikt over de viktigste risikoene i leverandørkjeden

• Vet at leverandørene har systemer på plass for å redusere risiko

• Har egne systemer på plass for å føre tilsyn med, følge opp og utvikle leverandørene

• Vet hva som skal gjøres hvis uhellet er ute

• Forstår lokal lovgivning, språk og tradisjon i landene der produksjonen skjer

• Kan rapportere internt og eksternt på en tillitsvekkende måte

Hvilke ressurser får du tilgang til hos DNV?

DNV har lang erfaring og spisskompetanse som dekker dine behov innen de fleste bransjer, tema og geografiske områder.

• Spesialister på ansvarlige innkjøp og bærekraft i leverandørkjeden

• Eksperter på miljø, arbeidstakerrettigheter, helse og sikkerhet, menneskerettigheter og antikorrupsjon

• Revisorer verden rundt som bidrar med lokal kunnskap og kjenner lokal lovgivning, retningslinjer og vanlig praksis. DNV har 300 kontorer i over 100 land.

• God kombinasjon av rådgivere i Norge med innsikt i risikobildet her, sammen med lokale revisorer til oppfølging i leverandørkjeden ute

• Vi har god forretningsforståelse og praktisk tilnærming