Energy Transition Norway 2022 – er Norge i rute for å nå egne klimamål?

October 1, 2016 - Heavy seas engulf the Block Island Wind Farm—the first U.S. offshore wind farm. A project of Deepwater Wind, the 30-MW wind farm located 3.8 miles (6.1 km) from Block Island, Rhode Island in the Atlantic Ocean, came online in December 2016.

Norge har definert nye klimamål for å sette fart på energiomstillingen. Men er Norge egentlig i rute for å oppfylle egne klimamål – både på kort og lang sikt? DNVs nyeste rapport søker å gi svar på dette.

Request a copy

Fyll ut skjemaet under for å laste ned rapporten samt et rapportsammendrag på norsk.

(Valgfritt)
(Valgfritt)

Vær oppmerksom på at ved å abonnere på oppdateringer, slik som dette skjemaet er, så må du godta å motta e-post fra DNV. Ved å fylle inn dette skjemaet, så godtar du dette og aksepterer at du kommer til å motta epost fra oss. Du kan selvfølgelig melde deg av dette når som helst ved å bruke lenkene nederst i e-posten(e) du mottar.

Report

Energy Transition Norway 2022

DNV_Energy_Transition_Norway_2022_Report

About:

Energy Transition Norway-rapporten gjør rede for DNVs syn på hvordan Norges energifremtid mest sannsynlig vil se ut. Rapporten er utarbeidet på bestilling fra Norsk Industri.

Kontakt oss

Sverre Alvik
Sverre Alvik

Director of the Energy Transition programme

Kontakt meg
Mats Rinaldo
Mats Rinaldo

Principal Researcher

Kontakt meg

Report

Energy Transition Norway 2022

About:

Energy Transition Norway-rapporten gjør rede for DNVs syn på hvordan Norges energifremtid mest sannsynlig vil se ut. Rapporten er utarbeidet på bestilling fra Norsk Industri.

DNV_Energy_Transition_Norway_2022_Report

Kontakt oss

Sverre Alvik
Sverre Alvik

Director of the Energy Transition programme

Kontakt meg
Mats Rinaldo
Mats Rinaldo

Principal Researcher

Kontakt meg

Request a copy

Fyll ut skjemaet under for å laste ned rapporten samt et rapportsammendrag på norsk.

(Valgfritt)
(Valgfritt)

Vær oppmerksom på at ved å abonnere på oppdateringer, slik som dette skjemaet er, så må du godta å motta e-post fra DNV. Ved å fylle inn dette skjemaet, så godtar du dette og aksepterer at du kommer til å motta epost fra oss. Du kan selvfølgelig melde deg av dette når som helst ved å bruke lenkene nederst i e-posten(e) du mottar.

Energy Transition Norway-rapporten gjør rede for DNVs syn på hvordan Norges energifremtid mest sannsynlig vil se ut. Rapporten er utarbeidet på bestilling fra Norsk Industri. Rapporten beskriver hvilke utviklingstrekk, utfordringer og muligheter Norge står overfor i tiden som kommer. Samtidig danner den et grunnlag for å vurdere om Norge er rustet til å oppfylle egne energi- og klimamål.

Hovedfunn fra rapporten:

  1. Norge er ikke i rute for å oppfylle klimamålene for hverken 2030 eller 2050.
  2. Russlands invasjon av Ukraina har bidratt til å øke norsk energieksport på kort sikt, men vil bidra til en raskere nedgang i etterspørselen etter naturgass på lang sikt.
  3. Rekordhøye strømpriser, og et truende strømunderskudd i Norge i perioden 2026 – 2030, hindrer utviklingen av grønn industri.
  4. Kraft- og hydrogeneksport vil vokse frem mot 2050, men vil bare utgjøre en brøkdel av dagens energieksportinntekter. Inntektene vil falle dramatisk ettersom etterspørselen etter olje og gass avtar.

Report

Energy Transition Norway 2022

DNV_Energy_Transition_Norway_2022_Report

About:

Energy Transition Norway-rapporten gjør rede for DNVs syn på hvordan Norges energifremtid mest sannsynlig vil se ut. Rapporten er utarbeidet på bestilling fra Norsk Industri.

Kontakt oss

Sverre Alvik
Sverre Alvik

Director of the Energy Transition programme

Kontakt meg
Mats Rinaldo
Mats Rinaldo

Principal Researcher

Kontakt meg