Skip to content

Energy Transition Norway 2020

Lurer du på hvor langt på vei Norge har kommet i det grønne skiftet? DNV har analysert dette i Energy Transition Norway 2020, en rapport laget på bestilling for Norsk Industri.

Be om en kopi

Rapporten tar for seg Norges energiomstilling, sett i sammenheng med omstillingen i Europa og resten av verden. Analysen tar utgangspunkt i DNVs Energy Transition Outlook (ETO), som viser energiomstillingen globalt frem mot 2050.

Rapporten har fire hovedkonklusjoner som vi beskriver her. For mer detaljert innsikt, kan underliggende data lastes ned gratis

  1. Norge har ambisiøse klimamål – men er ikke på vei til å nå dem 
     
  2. Norges energisystem vil forbli unikt sammenlignet med andre lands 

  3. Norge er vel posisjonert for teknologilederskap i det grønne skiftet 

  4. Politisk besluttsomhet er avgjørende for å møte målene og for å utnytte mulighetene