Bærekraft hos DNV

DNV er aktiv innen mange sektorer, fra maritim, olje og gass, energi og data sikkerhet til ernæring og helsetjenester, i tråd med formålet vårt som er å sikre liv, verdier og miljøet.

Vi bidrar til et mer bærekraftig samfunn på to måter: ved å redusere klimaavtrykket i egen drift og ved å hjelpe kundene våre til å jobbe mer effektivt og bærekraftig i sine virksomheter. Vi investerer også tungt i forskningsprosjekter knyttet til dagens bærekraftsutfordringer. 

Samfunn og samarbeid

En del av vårt samfunnsansvar består i å samarbeide med ulike norske og internasjonale organisasjoner. Alle slike samarbeid og sponsing skal understøtte DNVs visjon og verdier, og på ingen måte være i konflikt med vårt virke som uavhengig klasseselskap eller våre etiske retningslinjer. Les mer.

Fokus på bærekraftsmålene

DNV har et særlig fokus på å bidra til bærekraftsmålene 3 (god helse og livskvalitet), 7 (ren energi til alle), 13 (stoppe klimaendringene) og 14 (livet i havet).   

Vi har størst påvirkning på bærekraftsmålene gjennom tjenestene vi tilbyr våre kunder. Vi bistår kunder blant annet med kvalitetssikring, risikohåndtering og teknisk rådgivning slik at ny teknologi kan tas i bruk, anlegg kan driftes på en sikker måte og skip flyter og frakter varer effektivt og vindmøller tåler det de skal. Hvis du ikke har hørt om oss, så kan det bety at vi har gjort jobben vår.

Eksemplene nedenfor viser noen av måtene vi samarbeider med kunder, og i partnerskap med andre, for å løse tekniske utfordringer på en bærekraftig måte. 

Klimaregnskap

Hele klimaregnskapet vårt kan du finne i bærekraftsrapporten vår. Les mer i årsrapporten vår.

DNV kompenserer for karbonutslipp fra kontorer, laboratorier og tjenestereiser. Utslipp fra 2018 til 2021 ble utlignet ved å investere i klimprosjekter. 

Hvor kan du sjekke det vi gjør?

Vi ønsker at DNV skal være bærekraftig og levere på det som forventes av oss fra kunder, ansatte og samfunnet vi er en del av. Vi er medlemmer av UN Global Compact, og vår drift er i tråd med de ti prinsippene. Vi rapporter på disse forventningene hvert år som en del av vår årsrapport.

DNV rapporterer på bærekraft i samsvar med Global Reporting Initiative Standards (GRI), og KPMG sjekker data og dokumentasjon.

Se hvordan DNV hjelper kunder med bærekraft

Les mer