Samfunnsansvar

Som en stor bedrift og aktør i Norge ønsker vi å gjøre en innsats for samfunnet og bidra til en bedre, mer bærekraftig og miljøfokusert framtid.

17_Partnership-for-the-goals

DNV GLs visjon er «A trusted voice to tackle global transformations» og en bærekraftig framtid er svært viktig for oss. Vi jobber derfor for at vi, våre ansatte, våre samarbeidspartnere og våre kunder tar gode og miljøbevisste valg.

Gjennom tjenestene vi tilbyr og gjennom vår generelle virksomhet, ønsker vi å bidra til lokalsamfunnet som vi er en del av. Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft.

Samfunn og samarbeid 

En del av vårt samfunnsansvar består i å samarbeide med ulike norske og internasjonale organisasjoner. Alle slike samarbeid og sponsing skal understøtte DNV GLs visjon og verdier, og på ingen måte være i konflikt med vårt virke som uavhengig klasseselskap eller våre etiske retningslinjer. Vi jobber i tråd med FNs Global Compact, som er FNs ti prinsipper for en mer bærekraftig framtid. Du kan lese mer Global Compact på FNs egne nettsider.

Røde Kors

DNV GL har i over ti år samarbeidet tett med Norges Røde Kors, og vi støtter dem jevnlig i flere av deres prosjekter. Målet med samarbeidet er å bidra til å styrke Røde Kors’ kapasitet til humanitært arbeid. I tillegg deltar en rekke av våre ansatte på frivillig i basis i Røde Kors’ prosjekter rettet mot blant annet barn og unge.

Mer informasjon om Røde Kors og deres prosjekter finner du på Røde Kors sine egne nettsider.

Redningsselskapet

DNV GL er opptatt av sjøsikkerhet og stiftelsen Det norske Veritas har blant annet sponset to av båtene til Redningsselskapet. Båtene, "Det norske Veritas" og "Det norske Veritas 2" holder til i henholdsvis Oslo og Ålesund, og bidrar til økt sjøsikkerhet i norsk farvann. 

Museum og kultur

I tillegg til vårt samfunnsengasjement støtter DNV GL en rekke kulturelle aktører gjennom samarbeid og sponsorat. Vi støtter flere museer og utstillinger, blant annet Henie Onstad kunstsenter som er en av våre nærmeste naboer på Høvik.

Veritasparken er et populært natur- og parkområde, som eies av Det Norske Veritas og ivaretas av DNV GL. Engasjerte ansatte har satt opp bikuber i parkområdet for å bidra til lokalmiljøet, ettersom bier bidrar til pollinering av alle slags blomster i en radius på omtrent 3 kilometer fra bikubene. Parken er åpen for fri ferdsel.