Skip to content

Vår organisasjon

DNV GL er organisert i fem forretningsområder.

Maritime 

DNV GL er verdens ledende klasseselskap og en anerkjent rådgiver innen den maritime næringen. Vi fremmer sikkerhet, kvalitet, energieffektivitet og miljøytelse innen den globale skipsindustrien – på tvers av alle typer fartøy og offshore-strukturer. Vi investerer tungt i forskning og utvikling for å finne løsninger sammen med næringen – løsninger som retter seg inn mot strategiske, driftsmessige og regelverksskapte utfordringer.

Oil & Gas  

DNV GL er den ledende tekniske rådgiveren for verdens olje- og gassindustri. Vi leverer konsistente og integrerte tjenester teknisk og marin sikring og rådgiving, risikovurdering og offshore klassifikasjon. På den måten bidrar vi til trygg, sikker og bedre ytelser innen prosjekter og vanlig drift. Sammen med våre partnere driver vi næringen framover ved å utvikle "best practice" og standarder. Våre ansatte har både faglig ekspertise, flerfaglige ferdigheter og utviklingsevne til å løse sammensatte utfordringer for våre kunder.

Energy 

DNV GL leverer tester i verdensklasse og rådgivningstjenester til hele verdikjeden innen energy, fornybar energi og energieffektivitet inkludert. Vår ekspertise favner over både land- og havbasert vindkraft, solbasert energi, tradisjonell kraftproduksjon og fordeling, smarte nettverk og bærekraftig energibruk, og dessuten energimarkeder og reguleringer. Våre 3.000 energieksperter bidrar til at våre kunder over hele verden kan levere trygg, sikker, effektiv og bærekraftig energi.

Business Assurance  

DNV GL er et av verdens ledende sertifiseringsorganer. Vi hjelper næringsdrivende med å sikre ytelsen til sine organisasjoner, produkter, ansatte, anlegg og forsyningskjeder. Dette gjør vi gjennom sertifisering, verifikasjon, vurdering og opplæringstjenester. I partnerskap med våre kunder bygger vi bærekraftige selskaper og skaper tillit på tvers av alle slags næringer.

Digital Solutions

DNV GL er en verdensledende leverandør av programvare for en tryggere, smartere og grønnere framtid innen energisfæren, prosessindustrien og den maritime næringen. Våre løsninger støtter flere forretningskritiske aktiviteter, som formgivning og engineering, vurdering av risiko og utstyrstilstand, optimalisering, HMSK (helse, miljø, sikkerhet og kvalitet) og drift av skip. Vår globale tilstedeværelse skaper et skarpt kundefokus og gjør det mulig å dele næringenes "best practice" og standarder på en effektiv måte.


Klikk på flisene nedenfor for å lese mer på hovedsidene til våre forretningsområder.