Marineholmen

DNVs nye kontorbygg i Bergen

12. september 2016 åpnet DNV nytt kontor og laboratorium i Bergen. Det nye kontorbygget ligger på Marineholmen og miljømerkes med Breeam Excellent som ett av de første bygg i Bergen.

Oversiktsbilde over Marineholmen i Bergen. DNV GLs kontorbygg "Basen" ligger nært tilknyttet gangbroen. Bilderettighet: Marineholmen Forskningspark AS
Oversiktsbilde over Marineholmen og Damsgårdssundet i Bergen. Kontorbygget "Basen" ser du midt i bildet - nært tilknyttet laboratoriet som bare ligger en kort spasertur unna over gangbroen "Småpudden". Bilderettighet: Marineholmen Forskningspark AS

Kontakt oss

Mads Arild Eidem

Mads Arild Eidem

Head of Section, DNV's Technology Centre Bergen

Telefon: +47 92 05 48 12

Olav Golten

Olav Golten

Station Manager Maritime

Telefon: +47 910 05 383

I tillegg til DNVs egne avdelinger innenfor Maritim, Olje og gass og Business Assurance inneholder bygget et laboratorium for materialteknologi, korrosjonstesting og teknologikvalifisering.

Effektivt og miljøvennlig bygg

Bygget, som ligger på Marineholmen, har fått navnet «Basen». Det er Marineholmen Forskningspark som eier bygget, og DNV flyttet inn som leietaker 12. september 2016.

- Vi har sett fram til å komme inn i nye, effektive og miljøvennlige lokaler, sier leder for DNV i Bergen, Mads Eidem.

- Å ta vare på miljøet står som et sterkt mål for DNV, og det har derfor vært viktig for oss at våre kontorlokaler og laboratorier oppnår så høy miljøstandard som mulig.

Trykk på plusstegnet for å lese mer om BREEAM-standard på Marineholmen og valgene som er tatt for bygget.

Kontakt oss

Mads Arild Eidem

Mads Arild Eidem

Head of Section, DNV's Technology Centre Bergen

Telefon: +47 92 05 48 12

Olav Golten

Olav Golten

Station Manager Maritime

Telefon: +47 910 05 383

Foto av DNV GLs kontor på Marineholmen i Bergen (Bilderettighet: DNV GL)
DNVs kontorlokaler på Marineholmen i Bergen. (Bilderettighet: DNV / Julia Schweitzer)

BREEAM Excellent - kriterier for miljøsertifisering

Høy miljøstandard på Marineholmen
Høy miljøstandard på Marineholmen

BREEAM Excellent er nest høyeste nivå i miljøsertifiseringen av bygg gjennomført av BREEAM-NOR. En miljøstandard på dette nivået krever en nøye planlegging og valg av leverandører og materialer. Bygget har oppnådd denne standarden på designfasen og vil oppnå den samme ved ferdigstilt bygg. Basen" er et av Bergens første bygg med miljøsertifiseringen BREEAM Excellent.

I forbindelse med sertifiseringen vil bygget blant annet bli vurdert etter disse kriteriene:

  • Administrasjon
  • Helse og innemiljø
  • Energi
  • Transport
  • Vann
  • Materialvalg
  • Avfallshåndtering>
  • Arealbruk
  • Forurensning

Du kan lese mer om miljøsertifisering av bygg på BREEAM-NORs nettside.

Spennende valg og krav for miljøvennlig bygg

Høy miljøstandard på Marineholmen
Høy miljøstandard på Marineholmen

Med BREEAM-sertifisering følger en rekke krav til hele byggeprosessen. Planter og blomster som har stått på den opprinnelige tomten har blitt tatt vare på i et gartneranlegg og vil bli plantet på området rundt bygget.

Kontorlokalet benytter seg av fjernvarme til oppvarming, mens sjøvann fra sundet vil bidra til nedkjøling. På denne måten kan temperaturreguleringen i lokalet gjennomføres på en miljømessig god måte.

For å sikre et godt miljø for de ansatte, stilles det en rekke krav. Dette gjelder blant annet utforming av kontorlandskap og møterom, tilgang på naturlig lys og et godt nærmiljø. Et atrium vil slippe inn dagslys til byggets kjerne, og utendørs skal fuglekasser og bikuber bidra til et grønt og harmonisk nærmiljø.

Byggets yttervegg består av en dobbel glassfasade. Denne fasaden vil hindre varmetap vinterstid, mens den sommerstid vil dekke solskjermingen, som er plassert mellom de to glasslagene. En åpning vil også bidra til utlufting av varm luft sommerstid.

På taket settes det opp 459 solcellepanel som til sammen vil produsere om lag 80 000 kWh. Utnyttelse av solceller til kontorbygg er relativt nytt i Norge og i Bergen, og Marineholmen vil være en test av både solforholdene og utnyttelsen av solcelleenergi. En rekke målepunkter vil bli satt opp, og byggherre G.C. Rieber vil dele resultatene med fagmiljøer, rådgivere og andre byggherrer.

Laboratorium med stor kapasitet

Avdelingen for materialteknologi og laboratorium i Bergen yter bistand for å bygge tillitt til utstyr, redusere usikkerhet og oppnå kostnadseffektive løsninger. 

- Vi bistår kunder med blant annet skadeanalyse og rotårsaksanalyse, material-, korrosjons- og fullskalatesting, samt teknologikvalifisering av nye materialer og løsninger, forteller Eidem.

Laboratoriet for storskalatesting er på over 2000 kvadratmeter og ligger i «Buehallene», like ved Puddefjordsbroen. Bygget eies av Frydenbø eiendom og ligger like ved havkanten med direkte adkomst med båt i Damsgårdssundet. «Buehallene» er en velkjent bygning i Bergen, og har blitt totalt rehabilitert og bygget om i forbindelse med etableringen av laboratorium for DNV.

En nylig oppført gangbro knytter kontor og laboratorium tett sammen, og med sykkel kan man komme seg fra kontoret til laboratoriet på få minutter. 

Les mer om laboratoriet og tjenestene på våre sentrale sider

Laboratoriet for korrosjon, skadeanalyse og materialtesting på Marineholmen har adresse Thormøhlensgate 49A, mens laboratoriet for storskalatesting har besøksadresse Damsgårdsveien 111. 
Finn fram til DNVs laboratorium på Damsgård (Google kart åpnes i nytt vindu)
Finn fram til DNVs laboratorium på Marineholmen (Google kart åpnes i nytt vindu)

Sentral lokasjon for DNV

- Å ha en sentral plassering i bybildet - nært tilknyttet utdannings- og forskningsinstitusjoner, samt god tilgang til kollektivtransport var viktig for oss i valg av ny lokasjon, forteller Eidem.

- Plasseringen på Marineholmen vil gjøre det lettere for både ansatte, samarbeidspartnere og besøkende å komme seg miljøvennlig til DNV i Bergen. 

Det er mindre enn én kilometer fra DNVs nye kontor til buss- og jernbanestasjonen i Bergen.

Bærekraftig framtid

DNVs visjon er å sikre liv, verdier og miljøet. Vi bestreber å være en bærekraftig organisasjon. Gjennom tjenestene vi tilbyr våre kunder, og vår generelle virksomhet jobber vi for å skape sosial, miljøvennlig og økonomisk vekst – i et langsiktig perspektiv. 

Vår visjon gjenspeiles i alt vi gjør, og vi jobber kontinuerlig for å redusere vårt miljøavtrykk.

Du kan lese mer om vårt fokus på bærekraftighet på våre sentrale sider. 

DNV i Bergen

Les mer om våre tjenester på DNVs sentrale sider:

Kontoradresse: Thormøhlens gate 49A 5006 Bergen Norway
Postadresse: P.O. Box 7400 Bergen Norway