Vurdering og rapportering av klimarisiko

8. september arrangerte DNV GL et frokostmøte der vi sammen med NBIM, Kommunalbanken, Yara, Hydro og Statoil diskuterte i hvilken retning utviklingen for vurdering og rapportering av klimarisiko går og hva det betyr for investorer og bedrifter. Bakteppet for seminaret var anbefalingene fra Financial Stability Boards klimagruppe.

Hva og hvorfor?

Task force on climate related financial disclosures (TCFD) lanserte 14. Desember noen svært etterlengtede anbefalinger om klimarisikorapportering.   

TCFD ble etablert i desember 2015 av G20 Financial Stability Board (FSB) for å utvikle frivillig rapportering for klimarelatert risiko. Slik informasjon vil være avgjørende for å styre investeringene mot en klimatrygg fremtid. 

Anbefalingene fra TCFD understreker behovet for: klimarelaterte finansopplysninger i offentlige finansregistreringer; samt bruk av kvantitative scenarioanalyser som tar hensyn til de potensielle virkningene av klimarelaterte risikoer og muligheter, og tilhørende forutsetninger. 

TCFD vil med dette arbeidet endre hvordan bedrifter vurderer, styrer og rapporterer sin klimarisiko og hvordan investorer bruker og forstår denne informasjonen.

Hvordan kan vi bistå næringslivet?


Bevisstgjøring om klimarisiko og muligheter i bedriften

DNV GL tilbyr skreddersydde workshops og bedriftsinterne kurs der vi legger til rette for diskusjoner og kunnskapsdeling vedrørende klimarisiko.


Klimariskovurdering

DNV GL kan fasilitere og/eller gjennomføre en klimarisikovurdering innenfor flere risikoområder som fysisk påvirkning fra klimaendringer på virksomhet og eiendeler, endringer i regulativer og ansvarsforhold, marked, teknologi og omdømme.


Kommunikasjon

DNV GL kan støtte selskaper i sin klimarisikorapportering, inkludert  CDP og GRI (som begge mest sannsynlig vil inlemme TCFDs anbefalinger i sine rapporteringsrammeverk). 

Les mer om DNV GLs tjeneste på rapportering av klimarisiko her