Vindkraft kan støtte oljeutvinning

Et samarbeidsprosjekt i regi av DNV GL gir grønt lys for vinddrevet oljeutvinning. Vanninjeksjon drevet av flytende vindturbiner er en teknisk gjennomførbar og konkurransedyktig løsning for olje- og gassindustrien.

I løpet av det siste året har DNV GL ledet et samarbeidsprosjekt (Joint Industry Project) med deltakere fra både energi- og olje- og gassindustrien. Prosjektet WIN-WIN (WINd powered Water INjection) har sett på muligheten for å benytte vindkraft som energikilde til vanninjeksjonssytemer på plattformer. Studien viser at en slik løsning både er teknisk mulig, gir nok ytelse og er en kostnadsmessig konkurransedyktig løsning sammenlignet med tradisjonelle vanninjeksjonsløsninger.

Gjennom prosjektet har man sett på ytelse i spesifikke caser fra samarbeidspartnerne. Resultatene viser at WIN WIN når de operasjonelle ytelseskravene, deriblant krav til injeksjonsvolum, pålitelighet og maksgrense for nedetid. 

- WIN WIN prosjektet viser at olje- og gassindustrien kan bli en kreativ drivkraft i å løse verdens energitrilemma ved å utvikle pålitelig, ren og rimelig teknologi som også kan anvendes utenfor olje- og gassindustrien. Dette er positivt både for olje- og gassindustrien og for vindkraftindustrien, sier konsernsjef i DNV GL, Remi Eriksen.

Samarbeidspartnere i prosjektet har vært ExxonMobil, ENI Norge, Nexen Petroleum UK Ltd., Statoil, VNG Norge, PG Flow Solutions and ORE Catapult.

Du kan lese mer om prosjektet, laste ned rapporten fra prosjektet og se en informasjonsvideo på våre globale sider.